Tandläkartidningen refererar en studie som gjorts om tandhygienisternas arbete. Forskarna konstaterar efter att ha intervjuat tandhygienister att kvaliteten på den parodontala vården behöver förbättras och första steget bör vara att tandhygienisterna börjar reflektera över sitt eget arbetssätt. 

Undersökningen som bygger på intervjuer med 18 tandhygienister drar slutsatsen att det inte alltid är evidensbaserade metoder som används. När man kommer ut i yrkeslivet finns många hinder för att göra både det man lärt sig under utbildningen och för att hänga med på ny forskning.

- Det vi fann i vår undersökning är att de intervjuade tandhygienisterna resonerar så här: ’Jag vet hur det ska göras och jag tycker att det är bra, men det är inte riktigt så jag jobbar i vardagen’  ”, säger Anna Liss, doktorand vid institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin och också legitimerad tandhygienist vid folktandvårdens specialistklinik för parodontologi i Göteborg.

Hon menar att resultaten i studien talar för att kvaliteten på den par­odontala vården som erbjuds behöver förbättras med åtgärder på det individuella, professionella och organisatoriska planet, och det första steget är att börja reflektera över hur man egentligen gör. Forskarna anser det viktigt att personalen funderar över vad de gör och varför. Det är också angeläget att de hänger med i kunskapsutvecklingen. 

Tandhälsoförbundet får då och då klagomål på tandhygienister som anses ha varit för hårdhänta och skapat inflammationer i tandköttet. Vad som är riktigt i det enskilda fallet är svårt att avgöra, men det är viktigt att man som patient säger stopp om det inte känns bra med hygienistens arbete. 

När det gäller kariesförebyggande arbete finns ingen evidens för att gå årligen till en tandhygienist. Men har man början till tandlossning kanske situationen ser annorlunda ut och detsamma gäller om man har broar och implantat som är svåra att göra rena själv. Som alltid är det viktigt att ta individuella hänsyn både varför, hur och när man går till tandhygienisten. 

Till artikel i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)