FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCHDET om översynen av gemenskapens kvicksilverstrategi
Den 28 januari 2005 antog kommissionen ett meddelande till rådet och
Europaparlamentet om gemenskapens kvicksilverstrategi. Strategin behandlar alla
aspekter av kvicksilvrets livscykel. Huvudsyftet är att sänka kvicksilvernivåerna
både i miljön och i människors exponering för ämnet. I meddelandet anges 20
prioriterade åtgärder att vidta, både inom EU och internationellt.
Läs mer -klicka på länken

gemenskapens kvicksilverstrategi

Den 28 januari 2005 antog kommissionen ett meddelande till rådet och
Europaparlamentet om gemenskapens kvicksilverstrategi. Strategin behandlar alla
aspekter av kvicksilvrets livscykel. Huvudsyftet är att sänka kvicksilvernivåerna
både i miljön och i människors exponering för ämnet. I meddelandet anges 20
prioriterade åtgärder att vidta, både inom EU och internationellt.
Strategin välkomnades i rådets slutsatser av den 24 juni 2005 och i
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2006.
I avsnitt 11 i meddelandet meddelade kommissionen sin avsikt att ?gå igenom
kvicksilverstrategin som helhet till slutet av 2010?. För att få fram ett underlag för
detta gav kommissionen en extern konsult i uppdrag att göra en heltäckande studie av
strategins genomförande2. Den 18 juni 2010 hölls ett samrådsmöte med
medlemsstaterna, näringslivet och miljöorganisationer i Bryssel. Slutrapporten
beaktar både de synpunkter som framfördes vid mötet och de skriftliga kommentarer
som inkom mellan juli och augusti 2010.
Genomgången bygger på resultaten från studien och övrig information som
kommissionen har tillgång till. Därigenom uppfyller kommissionen sin skyldighet att
rapportera om utvecklingen av multilaterala aktiviteter enligt artikel 8.5 i förordning
(EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa
kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt
kvicksilver3. I artikel 8.2 i förordningen fastställs att kommissionen är skyldig att
lägga fram en rapport om pågående forskning om handlingsalternativ för säkert
bortskaffande uppfylls genom studien Requirements for facilities and acceptance
criteria for the disposal of metallic mercury som finns på kommissionens webbplats
(se även åtgärd 9 nedan).

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)