Gaslager gør Limfjords-muslinger til kviksølv-bomber
Kviksølv og andre tungmetaller bliver ophobet i Limfjordens muslinger, når det statslige Energinet.dk udvider sit naturgaslager. Der er kun begrænsede krav om at måle indholdet af tungmetaller i muslingerne, inden de havner på danskerne spiseborde. Energinet.dk’s skematiske tegning af kavernerne i salthorsten, hvor gassen skal lagres.
Op til to kilo kviksølv og 256 kilo bly kan ende i den lille, naturbeskyttede Lovns Bredning.

Gaslager gør Limfjords-muslinger til kviksølv-bomber

Af Magnus Bredsdorff, mandag 29. mar 2010 kl. 06:34

Energinet.dk’s skematiske tegning af kavernerne i salthorsten, hvor gassen skal lagres. Op til to kilo kviksølv og 256 kilo bly kan ende i den lille, naturbeskyttede Lovns Bredning, en del af Limfjorden, når statens el- og gastransmissionsselskab Energinet.dk går i gang med at skylle kæmpestore huler ud af en salthorst 1,5 kilometer nede i undergrunden for at udvide sit naturgaslager.

Det viser beregninger foretaget af Danmarks Fiskeriforening på baggrund af VVM-redegørelsen, som er udarbejdet af Rambøll for Energinet.dk med Miljøministeriets center i Århus som ansvarlig myndighed.

Når tungmetallerne bliver skyllet ud i den lille bredning, vil de blive opfanget af de store banker af muslinger, som fiskerne dyrker i området.

»Det er jo helt forrykt«
Alligevel er der ingen krav om, at netop blåmuslingerne bliver målt for deres indhold af blandt andet kviksølv, i udledningstilladelsen fra Miljøministeriet.

»Det er jo helt forrykt,« lyder dommen fra biolog Jens Kjerulff Petersen, direktør for det uafhængige Skaldyrcenter i Nykøbing Mors.

Han fastslår, at der er risiko for, at de forurenede muslinger havner på danskernes spiseborde.

Ganske vist gennemfører fødevaremyndighederne lejlighedsvise målinger af blandt andet tungmetaller, men det er langt fra tilstrækkeligt til at opfange alle tilfælde af forurening. Og målingerne er slet ikke egnet til at fastslå, om der er et generelt problem med udledningen af saltvandet fra naturgaslageret.

Giver det mening at fortynde vand med tungmetaller?
Ifølge en anden biolog, Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening, er muslinger ellers »en sindssygt god organisme« til at overvåge miljøtilstanden.

»Muslinger filtrerer en masse vand, og netop derfor vil tungmetallerne også opkoncentrere sig i dem,« siger han.

Tungmetallerne er indlejret i den gigantiske salthorst 1,5 kilometer nede i undergrunden, hvor naturgaslageret ligger. Naturgassen er lagret i store huler, kaldet kaverner, i salt-laget.

Energinet.dk vil udvide lageret til 11,1 millioner kubikmeter. Det vil sikre, at lageret kan sende 1,5 millioner kubikmeter naturgas op til vinterfrysende danskere.

Energinet.dk vil etablere de nye kaverner ved ganske enkelt at skylle saltet væk med havvand, som hentes fra Limfjorden seks kilometer borte. Skyllevandet ledes ud i Limfjorden igen – i Lovns Bredning. Inden da bliver det fortyndet med mere havvand for at bringe koncentrationen af både salt og tungmetaller ned.

»Det bygger på en forældet tankegang at tro, at vi bare kan fortynde os ud af problemet,« konstaterer Jens Kjerulff Petersen fra Skaldyrcentret.

»Det holder ikke. Det giver ingen mening at udlede noget, som du ved, at der er tungmetaller i, og så tro, at så længe du fortynder det, kan du bare fortsætte. Det ændrer jo ikke på, at mængden af tungmetaller er den samme,« supplerer Henrik S. Lund, Danmarks Fiskeriforening.

Gamle målinger svinger voldsomt
Problemerne med tungmetaller var kendt, allerede da de nuværende kaverner blev skyllet ud i 1980’erne. Derfor blev der dengang foretaget målinger i Lovns Bredning.

»Men i VVM-redegørelsen står, at målingerne ikke er troværdige. Der var mellem årene nogle frygtindgydende forskelle på op til faktor 20 i koncentrationen af tungmetallerne,« konstaterer Jens Kjerulff Petersen.

Han kalder det »dybt problematisk«, at myndighederne helt frem til 1990’erne ikke var i stand til at gennemføre troværdige målinger af tungmetallerne.

Danmarks Fiskeriforening har taget udgangspunkt i, hvad foreningen selv betegner som »worst case-scenarie«, i sine beregninger af, at der kan blive udledt op til to kilo kviksølv og 256 kilo bly. Foreningen gør opmærksom på usikkerhederne, men slår fast, at det er lige så usikkert, om de lavere værdier, der er benyttet i VVM-redegørelsen, kan bruges.

»Det samme worst case-scenarie vil medføre, at koncentrationerne af bly og kviksølv i udskylningsvandet vil ligge 26 og 14 gange højere end de seneste målinger fra Danmarks Miljøundersøgelser for hele Limfjorden,« skriver foreningen i sit udkast til høringssvar.

Høringsfristen forlænget
Lokale sports- og erhvervsfiskere er ligesom kommunerne og Naturfredningsforeningens afdelinger rundt om Limfjorden stærkt bekymret for udsigten til, at der bliver udledt 16,8 millioner tons salt til fjorden over en periode på 25 år.

Fristen for at komme med indsigelser til VVM-redegørelsen og udledningstilladelsen er netop blevet fordoblet med otte ekstra uger, efter der lokalt har været stor utilfredshed med blandt andet et borgermøde. Der er stillet flere spørgsmål til gaslageret og salt- og tungmetaludledningen i Folketinget. Den nye miljøminister, Karen Ellemann (V), kalder sagen kompleks og har bedt om mere tid til at svare.

Hvis VVM-redegørelsen og udledningstilladelsen går igennem, skal Energinet.dk stadig have grønt lys fra Energistyrelsen til at udvide gaslageret. Energistyrelsen behandler ansøgningen sammen med en ansøgning fra et firma kontrolleret af det malaysiske olieselskab Petronas, som vil anlægge et gaslager under Tønder.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)