Funktionsrättsbyrån drivs av Funktionsrätt Sverige, där även Tandhälsoförbundet ingår. Under denna vecka (36/2023) lanseras den nya hemsidan och i samband med detta öppnas också Funktionsrättsbyråns rådgivningsverksamhet för terminen.

Funktionsrättsbyrån har en rådgivningslinje på nationell nivå. Den riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och även till deras anhöriga. Rådgivning ges angående rättigheter och man ger dessutom information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt.

Såväl Tandhälsoförbundets medlemmar som andra personer med funktionsvariationer kan ha svårt att hitta rätt väg för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det kan även uppstå svårigheter i kontakten med myndigheter och många upplever sig falla mellan stolarna. Till Funktionsrättsbyrån kan man då vända sig för att få olika typer av stöd och råd. Dessa tjänster är kostnadsfria.

För närvarande bedriver Funktionsrättsbyrån sin verksamhet med stöd från Arvsfonden. Projektet påbörjades den 20 september 2021 och är tänkt att pågå, i nuvarande form, fram till september 2024. Rådgivningen öppnades, i ett första steg, den 10 januari 2022. Förhoppningen är att Funktionsrättsbyrån skall bli en fast verksamhet från september 2024.

Öppettiderna för rådgivningen kommer att vara helgfria måndagar klockan 13-15 och helgfria onsdagar klockan 9-11. Inledningsvis kommer rådgivningen att bedrivas per telefon. Senare under hösten öppnas även en tjänst för skriftlig rådgivning. Rådgivningen bemannas av socionom och jurist.

Funktionsrättsbyrån är ett utvecklingsprojekt som än så länge har begränsade resurser. De som arbetar med rådgivningen har inte möjlighet att ha fysiska möten med de personer som söker råd. Personalen kan inte heller följa med på möten eller vara ombud i kontakt med myndigheter och domstolar. Även om Funktionsrättsbyrån inte fyller i ansökningar eller skriver överklagningar, så kan man ofta ge råd och tips om innehåll.

Länk till Funktionsrättsbyråns nya hemsida med mer information

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)