Nu har Funktionsrätt Sverige tagit till sig Tandhälsoförbundets (Tf) viktiga krav. Tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Dessutom ställer organisationen krav på att utreda de samhällsekonomiska kostnaderna eller vinsterna med en sådan reform. 

För Tf:s del  är det oerhört värdefullt att Funktionsrätt Sverige och alla dess organisationer ställer upp på detta viktiga krav. Även andra av Tf:s önskemål i tandvården finns med i remissyttrandet. Det kan ändå vara så att Tf skriver ett eget remissyttrande för att ännu mer precisera förbundets frågor.

- Vi vill se ett politiskt initiativ för en tandhälsa som ryms inom hälso- och sjukvården, säger Funktonsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i ett pressmeddelande. Alla ska ha råd att gå till tandläkaren, är budskapet. 

Problem med tänderna har flertalet organisationer i Funktionsrätt Sverige och merparten av medlemmarna har dålig ekonomi och därmed saknas förstås pengar till att betala dyra tandläkarräkningar. Det är egentligen självklart att tandvården ska ingå i den generella välfärden.

Ett särskilt kluster finns inom Funktionsrätt Sverige med uppgift att gemensamt driva tandhälsofrågor. Initiativtagare är Tf:s ordförande som också har en viktig roll i det fortsatta arbetet. 

Ett viktigt krav som förs fram i remissen är att tandvården ska ingå i den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen. Skrivningar finns också för att förbättra möjligheten till fyllningsbyte och borttagning av rotfyllda tänder. Funktionsrätt Sverige och alla dess organisationer ställer sig alltså bakom mycket av det som Tf drivit under lång tid. Det är bra då vi får en mer framskjuten politisk position på detta sätt. 

Till pressmeddelandet
Till remissvaret på utredningen När behoven får styra..

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)