Funktionshindrade har sämre tandhälsa än normalbefolkningen. Orsaken kan vara svårighet att sköta munhälsan, sämre kost och mediciner. Den här gruppen får sällan den hjälp av tandvården de skulle behöva. 

Norska tandläkartidningen tar upp problemet med funktionshindrade och att de ofta har sämre tandhälsa än befolkningen i övrigt. Det finns en nordisk tandläkarförening, Nordisk Forening for Funksjonshemming og Oral helse (NFH),  som är ett samarbete mellan de fem nordiska länderna. Föreningen startade redan 1974 och man kan förstås undra varför den inte fått större genomslag, men det är bra att den finns.

Många med psykiska problem, kroniska sjukdomar med mera kan ha problem både att sköta sin egen munhygien och problem med mediciner som försämrar tandhälsan och gör dem muntorra. Den här gruppen är inte tillräckligt uppmärksammad och borde få betydligt bättre hjälp.

Om läkare lär sig att bättre förstå mediciners påverkan på tandhälsan och spottkörtlarnas salivproduktion skulle många funktionshindrade ha en bättre tandhälsa och sannolikt också ett bättre liv. Dålig tandhälsa, missfärgade tänder, nedslitna tänder eller tandgluggar är sådant som gör att man blir sämre behandlad än andra. 

Angeläget är att minska riskerna med dålig tandhälsa hos många grupper funktionsnedsatta. 

Till artikel i norska tandläkartidningen (Tidene)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)