Alltmer forskning visar att bakterier i munhålan påverkar övriga kroppen. Nu redovisar Tandläkartidningen forskning om munhålebakterier som kommer ner i tarmen och etablerar sig där. Det kan skapa många olika tarmproblem. Bra tandhälsa är alltså en garant för att kroppen i övrigt också mår bra. 

Till de inflammatoriska tarmsjukdomarna räknas bland annat irritabel tarm (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), dit Crohns sjukdom hör. Kan munhålebakterier nå tarmen och skapa dessa inflammationer?

Vi sväljer hela tiden saliv med mängder av bakterier. En del dödas i magsäckens sura miljö, men inte alla. Har man låg magsyra blir det fler bakterier som tränger vidare till tarmen. Det som man inte alltid tänker på är att munhålans bakterier också kan nå blodet och därmed spridas till kroppens olika organ. Sepsis eller blodförgiftning kan inträffa.

Tarmsjukdomar är bara några sjukdomar i raden där misstankar finns om kopplingar till bakterier i munhålan. Till exempel har man sett att P. gingivitis från djupa tandköttsfickor (parodontit) tar sig ut i blodet och sprids till hela kroppen. Hjärtkärlsjukdomar kopplas också till munhålebakterier liksom vissa cancerformer. 

Om bakterier etableras i tarmen kan dessa stimulera inflammation och i en del fall tränga in i tarmslemhinnan och göra den genomsläpplig. Bakterier med sådana egenskaper är bland annat så kallade fusobakterier, P. gingivalis, A. parvulum, kampylobakter, stafylokocker och klebsiella. Dessa är inte ovanliga i munhålan och de återfinns alltså även i tarmen.

Detta betyder inte att man ska gå mer till tandläkaren utan snarare att man genom bra och näringsriktig kost ska förebygga karies som senare kan leda till rotfyllningar och tandlossningssjukdomar. För den som ändå får problem med tandhälsan är det nödvändigt med en bra tandvård som alla har råd med. Då kan tandläkaren fånga upp åtgärda problemen innan det blir besvär med infektioner. 

Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)