Både skelettben och tandben består av hydroxiapatit/hydroxylapatit som främst består av kalcium och fosfor. För mycket kalcium och för lite D-vitamin kan hindra att fosfor tas upp i kroppen, vilket kanske kan försämra bentätheten och leda till osteoporos och eventuellt till karies. 

De allra flesta får tillräckligt med fosfater via kosten främst från kött och mjölk. Vegetarianer och veganer kan dock lida brist på fosfor. De som tar tillskott av kalcium kan få försämrat upptag av fosfor och fosfater, vilket kan ge fosforbrister.

Av en forskningsrapport från 2004 framgår att 10 procent av kvinnorna över 60 år och 15 procent av kvinnorna över 80 år har halter av fosfor som ligger långt under gränsvärdet. Forskaren misstänkte då att fosfatbrist skulle kunna vara en av flera orsaker till osteoporos. 

Veterinären Harald Bergengren visade i sin forskning på att fosfatbrist kunde leda till flera välfärdssjukdomar. Han föreslog och testade tillskott av fosfater och andra mineraler i de proportioner som gavs till djur och fick bra resultat bland annat på flickor som fick skolios

Det finns alltså anledning att fundera över om brist på fosfor kan vara en bidragande orsak till benskörhet. Även brist på andra mineraler som magnesium och kalium kan ha betydelse då de mineralerna ska befinna sig i jämvikt i kroppen. Det innebär att har man för mycket av något, som när man tar kalciumtillskott, så kan då få följdverkningar.  

Hjärtläkaren Thomas Levy anser exempelvis att man inte alls ska ta kalciumtillskott då kroppen i de allra flesta fall har tillräckligt av detta mineral. Han menar att det snarare är C-vitaminbrist än något annat som orsakar osteoporos. Av en reviewartiel från 2020 framgår att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att C-vitamintillskott skulle minska risken för osteoporos, men eftersom det finns många andra fördelar med extra C-vitamin så kan man pröva då detta inte är skadligt. 

Till forskningsrapporten från 2004
Till reviewartikel från 2020 om C-vitamin och osteoporos
Till mer om Harald Bergengren och fosfatbrist
Se också Kurera.se om tips för att stärka skelettet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)