Inflammationer i käkbenet ställer till problem för många personer. Flertalet svenska tandläkare har svårt att upptäcka och behandla sådana besvär. Detta trots att både gammal och ny forskning finns inom området som visar att personer som genomgår operation för att ta bort inflammerad käkbensvävnad förbättrar hälsan. 

En retrospektiv studie har gjorts på 113 patienter som antingen fick ingen behandling (57 personer), fick inflammationer i käkbenet bortopererade (25), tandutdragning (20 personer) eller rotkanalbehandling (11 personer).

Intressant är att personer med olika sjukdomar hade upp till 30 gånger mer RANTES/CCL5 än friska individer. RANTES är en cytokin eller signalsubstans som bildas för att signalera till kroppen att immunsystemet ska aktiveras. RANTES ska bara produceras under en kort tid och därefter är det andra signalsubstanser som ska ta över. 

Forskarna mätte RANTES efter behandlingarna som anges ovan.  RANTES/CCL5 minskade i serum om inflammationer i käkbenet eller rotfyllda tänder tog bort och till och med om en rotfyllning gjordes om.  Hos dem som inte fick någon behandling alls ökade RANTES/CCL5. 

Tydligt är att bortoperation av inflammerad vävnad minskade nivåerna i plasman av RANTES/CCL5 i högre grad än andra behandlingar. Detta är viktig kunskap som svenska tandläkare bör få mer information om.

Inflammationer i käkbenet kan man få på grund av borttagning av tänder och särskilt av visdomständer om tandläkaren inte rensat käkbenet ordentligt. Då kan små hålrum bildas i vilka inflammerad vävnad breder ut sig. Men det finns även andra orsaker som infektioner i rotfyllda tänder eller att man bildar små blodproppar i de små blodkärlen inuti käkbenet. 

Oavsett varför inflammationerna uppstår är det viktigt att ta bort dem. Kroppen klarar inte att läka dem. Men tandläkare klarar inte alltid att diagnostisera dessa besvär och mycket få svenska tandläkare vet hur man upptäcker och behandlar inflammerad käkbensvävnad. De få svenska tandläkare som behärskar området har antingen blivit av med legitimationen eller flyttat utomlands.

Har du sådana problem, ring Tandhälsoförbundet för mer information.

Se mer denna forskningsrapport (engelska)
Till Tf:s hemsida om rotfyllningar och käkinflammationer

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)