En mycket intressant undersökning har gjorts i USA för att undersöka om kvicksilver i barnvacciner kan orsaka allvarliga biverkningar som exempelvis autism och andra neuropsykiatriska besvär. Studien visar att risken för neuropsykiatriska symtom ökar om vaccinet innehåller konserveringsmedlet thiomersal, dvs cirka 25 mikrogram kvicksilver per injektion.

Undersökningen gjordes på vaccinerade barn och man särskilde de som fått influensavaccin med kvicksilver och de som fått utan. Totalt tittade forskarna på 3 466 rapporter om biverkningar efter vaccination mot influensan Haemophilus typ b som gavs under åren 1995 till 1999. 

Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation. Vaccination via det allmänna barnvaccinationsprogrammet infördes 1993 i hela landet. Sedan flera år tillbaka används inte kvicksilver som konserveringsmedel i svenska vacciner.

Studien som gjordes i USA baserades på databasen ”Vaccin Adverse Event Reportin System (VAERS), som kommit till för att följa risker med vacciner. Lagstiftning finns med krav om att rapportera alla biverkningar av vacciner till denna databas och därmed har den hög trovärdighet och omfattar merparten av vacciners biverkningar. Mindre än fem procent rapporteras av föräldrar. 

Det forskarna tittade på var skillnader i biverkningar beroende på om vaccinet innehöll kvicksilver i form av thiomersal eller inte, dvs vaccinerna (HIBTITERTM, Wyeth-Lederle) respektive (PEDVAXHIBTM, Merck). Biverkningar som forskarna kontrollerade var bland annat autism, utvecklingsfördröjning, psykomotorisk fördröjning eller annan form av neuropsykiatrisk påverkan. Även feberkramper, pyrexi eller smärta på injektionsstället togs med trots att dessa symtom inte har någon direkt relation till kvicksilverexponering.

Undersökningen visade samband mellan thiomersal och neuropsykologiska besvär, dvs gruppen som fick vaccin med kvicksilver hade fler fall av neuropsykiatriska biverkningar än gruppen som fick vaccin utan kvicksilver.

Forskarna menar utifrån detta resultat att det behövs väl utformade studier som ytterligare undersöker sambandet mellan thiomersal i vacciner och neuropsykiatriska sjukdomar. Kvicksilver användes som konserveringsmedel i svininfluensavaccinet 2010. Annars förekommer det inte i Sverige. 

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)