Socialstyrelsens undersökning av tandhälsan hos barn mellan 2013 och 2019 visar på ökad kariesfrekvens framför allt hos barn till utlandsfödda, men också hos barn i socioekonomiskt svaga grupper. Kostvanor, näringsstatus med mera har stor betydelse för tandstatusen liksom god munhygien som bland annat omfattar tandborstning två gånger per dag. 

Socialstyrelsen har gjort en registerstudie över barns tandhälsa 2013-2019 och den visar en tydlig ökning av kariesfrekvensen hos vissa grupper av barn. Åldersgruppen gäller tre till sex år och man har alltså tittat på vad tandläkare som behanldat barnen rapporterat in. Uppgifter om barn som inte går till tandläkaren saknas, men den andelen är sannolikt mycket låg i Sverige då vi har fri barntandvård.

Studien visar att andelen barn som har karies ökar mellan tre och sex års ålder. Vissa grupper är mer drabbade än andra och födelseland och socioekonomiska faktorer har tydligt samband med risken för karies vid sex års ålder, likaså föräldrarnas munhälsa och tandvårdskontakt. Barn till utlandsfödda föräldrar har tre gånger högre risk för karies jämfört med om man har föräldrar födda i Sverige. 

Olika initiativ pågår runtom i landet som syftar till att förbättra munhälsosituationen bland barn i förskoleåldern. Utredningen konstaterar att det finns en ambition inom tandvården i många regioner att göra förstärkningar i socialt utsatta områden för att nå ut till familjer och barn som löper risk att utveckla ohälsa.

Det är viktigt att barns tandhälsa inte försämras och samhället behöver verkligen ta tag i denna fråga. En del av problemen kan dock ha att gör med flyktingfrågan då många kan ha levt under osäkra och svåra förhållanden innan de kom till Sverige. Att bryta dålig tandhälsa är viktigt. Små barn ska inte behöva utsättas för omfattande tandlagningar eller tandborttagning.

Till Socialstyrelsens rapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)