Socialstyrelsen nämner, i en nyligen publicerad rapport, att personer med psykiska funktionsnedsättningar har avsevärt sämre munhälsa än befolkningen i övrigt. Denna grupp av människor utsätts oftare för övergrepp och får även sämre behandling inom vården.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av hälsoläget för personer som lever med någon form av psykisk funktionsnedsättning. I gruppen, som undersökts, är Schizofreni och liknande tillstånd vanligast förekommande, men även ADHD förekommer i hög utsträckning.

Förutom dålig munhälsa så är sjukdomar och tillstånd som diabetes, KOL och fetma fem gånger så vanliga inom gruppen än bland övriga. Socialstyrelsen skriver också att människor med psykiska funktionsnedsättningar i huvudsak är beroende av ekonomiskt bistånd eller sjukersättning för sin försörjning.

Psykisk ohälsa kan innebära stora påfrestningar för individen i fråga. Många ändrar sin dygnsrytm, äter oregelbundet och ofta olämplig kost. Vissa har svårt att upprätthålla sin personliga hygien. Långvariga läkemedelsbehandlingar som orsakar muntorrhet är också vanliga. För en del människor innebär de psykiska besvären även nedsatt arbetsförmåga, vilket i sin tur påverkar privatekonomin och de ekonomiska möjligheterna att gå till tandläkare.

Rökning försämrar tandhälsan eftersom tobaken minskar genomblödningen i tandköttet och då ökar risken för tandlossning. Alkohol förvärrar också situationen eftersom den alltid innehåller socker vilket ger fler kariesangrepp.

Vid missbruk av narkotika uppstår ett sockersug när drogen är på väg ut ur kroppen. Denna fas ger ofta en ökad muskelspänning och då biter man ofrivilligt ihop käkarna. När man missbrukar narkotika kan man också få nedsatt smärtkänslighet och då uppfattar man inte några tidiga signaler om att något är fel i munnen.

Personer som lider av ätstörningar kan också få dåliga tänder. Detta beror på att många kräkningar kan ge kraftiga frätskador på tänderna, särskilt om man inte är noga med att skölja munnen med vatten efter varje uppkastning.

Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behövs ofta mer tandvård än vanligt. I dessa fall kan man ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd. Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta sin munhygien är ett tillstånd som kan ge rätt till tandvårdsstöd.

Mer information fås via dessa länkar:

Socialstyrelsen: Personer med psykisk funktionsnedsättning utsätts oftare för övergrepp 

1177: Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)