Våra medlemsförbund vittnar om en alltmer restriktiv tillämpning hos Försäkringskassan när det gäller att bevilja sjukpenning, skriver Funktionsrätt Sverige på Aftonbladets debattsida. Försäkringskassan intar en alltmer restriktiv hållning med många avslag och indragningar av sjukpenningen. Det drabbar de som redan har det tufft ekonomiskt särskilt hårt. 

Människor går helt enkelt under i ett socialförsäkringssystem som inte längre fungerar och en del tar till och med livet av sig då de både är allvarligt sjuka och inte klarar hyran eller matkontot då de varken kan arbeta eller ges sjukpenning. 

Försäkringskassans agerande har satt rättssäkerheten ur spel och nu måste politikerna ta ansvar för detta. Tjänstemännen är ofta misstänksamma mot de som är svårt sjuka och inte klarar livets nödtorft, de genomför låndragna granskningar, ger avslag eller drar in sjukpenning eller annan ersättningsform. Det som skulle vara en trygghet för medborgarna är det inte längre. 

Så här lyder en röst ur den enkät som Funktionsrätt Sverige sammanställt: ”Det är precis som att de letar anledningar för att kunna neka, och hittar de inga så hittar de på – precis som när man blir mobbad.” Detta stämmer också för många som är sjuka av sina tänder antingen det gäller dentala material, rotfyllningar eller käkinfektioner.

Det kompliceras ytterligare av att vårdgivarna sällan hittar några fel och därmed blir  många betraktade som inbillningssjuka trots svåra smärtor, feber med mera. Tandhälsoförbundets medlemmar känner väl till Försäkringskassans ovilja att hjälpa samhällets svaga. Läs mer via länken nedan.

Till artikeln  Aftonbladet Debatt

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)