Tandhälsoförbundet får hela tiden samtal från folk som blivit förgiftade då tandläkaren tagit bort deras amalgamfyllningar. Amalgam består till hälften av kvicksilver och så fort tandläkaren petar på en amalgamfyllning frigörs kvicksilverånga. Borrning är än värre. Kräv därför alltid ordentliga personliga skydd vid borttagning av amalgam. 

Amalgam består till häften av kvicksilver och tungmetallen frigörs hela tiden från fyllningarna i form av kvicksilverånga. Höga halter kan bildas om tandläkaren borrar i fyllningarna. Av inandad kvicksilverånga tas 80 procent upp direkt i blodet. Borrar tandläkaren med höghastighetsborr slungas också små nanopartiklar av amalgam in i kindslemhinnan. 

Tandläkare tycks tro att kvicksilver är ofarligt när det sitter i munnen på folk, men så är det inte. Amalgam är inte stabilt utan det läcker alltid lite kvicksilverånga, mer om man tuggar och dricker varmt. 

Ställ krav på ordentliga skydd om tandläkaren ska ta bort en amalgamfyllning. Du vet inte om just du är så känslig att du går i däck om du får en rejäl kvicksilverdusch. Ett minimium du ska begära av tandläkaren är kofferdam (gummiduk runt tanden som går upp över nästan) och att tandläkaren använder en clean-up-sug (plasthylsa som  kopplas till vanliga sugen). Själv kan du täcka kroppen och ögonen.

Är du mycket känslig bör du också se till att gå till en tandläkare som har reningsutrustning för kvicksilver och som kan låta dig andas in friskluft genom näsborrarna (se också www.amalgamsanera.nu.) Mycket få tandläkare har den utrustning som behövs för att skydda dig mot kvicksilverånga. Inte en enda svensk tandläkare amalgamsanerar så som man rekommenderar i USA och Tyskland (se mer här)

Socialstyrelsen vägrar att informera om riskerna med amalgam och inte heller Arbetsmiljöverket vill vara tydlig i denna fråga. Båda myndigheterna har tagit bort de ansvisningar som tidigare fanns för amalgamarbeten respektive hantering av kvicksilver på tandläkarmottagningar. 

Nu är det precis som om tandläkarna tror det är fritt fram att borra bort amalgam utan skydd vare sig för sig själva eller patienterna. Fortfarande får Tf samtal från tandvårdspersonal som tror de är sjuka av amalgamarbeten.

Som patient måste du därför ha ordentlig kontroll över hur tandläkaren planerar att göra vid borttagning av amalgamfyllningarna. Kvicksilverförgiftning på grund av amalgam är inte erkänd i Sverige och i svensk sjukvård och därför blir det inte heller någon lex-Maria anmälan eller någon rapport till biverkningsregistret ens om patienten begär det. 

Se mer hur man på ett korrekt sätt ska ta bort amalgam här. Den här tekniken som kallas SMART används inte av någon svensk tandläkare. Däremot kan du som patient köpa en saneringsdräkt och ställa krav på kofferdam, clean-upsug och friskluft.

Se också Tf:s hemsida om amalgamsanering

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)