Att sköta sina tänder och förhoppningsvis slippa karies, frätskador, tandlossning med mera är angeläget. Ändå har hittills Folkhälsomyndigheten inte tagit ansvar för att förbättra tandhälsan. I dag har de flesta bättre tandstatus än för 30 eller 40 år sedan, men det finns ändå riskgrupper och även alla vi som sköter tänderna kan råka illa ut av många olika skäl. Vad ska man då tänka på för att få bra tänder?

Mammans näringsstatus är faktiskt viktig då tänderna anläggs redan i fosterstadiet. Framför allt handlar det om tilllräcklig mängd D-vitamin och forskningsstudier visar att om mamman under graviditeten hade alltför låga D-vitaminnivåer ökade risken för hål i tänderna senare i livet.

Som barn kan man alltså födas med lite sämre tänder än andra och då är det särskilt viktigt att arbeta förebyggande. Andra har bra tänder och en basisk saliv, vilket minskar risken för karies. En del personer kan till och med missköta sina tänder utan att få hål i dem.

För den som har lite sämre tandanlag och kanske har äftliga anlag som gör att tänderna inte är lika hållbara som de borde vara finns några viktiga faktorer att tänka på.Tandläkarna pratar ofta om fluoridtandkräm som den universala lösningen, men annat finns som är mer viktigt.

Kontrollera gärna salivens surhet som en första åtgärd. Saliven ska vara något basisk (pH strax över 7). Anledningen är att kariesangreppen startar med att emaljen avger kalcium och fosfater för att neutralisera syror som bildas då vi äter. En basisk saliv minskar behovet att frigöra kalcium och fosfater.

Man ska inte äta mer än högst fem gånger per dag då tänderna behöver vila och få möjlighet till remineralisering. Det innebär att kalcium och fosfater som frigjorts åter sätter sig på plats i emaljen och därmed täpper till de mikroskopiska hål som bildats. För att klara detta behöver kroppen en näringsrik saliv. Kosttillskott kan behövas.

Äter man mycket fullkornsprodukter, bönor och linser är det viktigt att blötlägga fröna i ett dygn innan man äter dem. Anledningen är att alla frön innehåller fytinsyra och andra gifter för att förhindra groning när det är torrt i marken. Fytinsyran binder viktiga mineraler som kalcium, fosfater och magnesium och gör att de blir otillgängliga för kroppen. Så fort fytinsyran brutits ned frigörs de viktiga näringsämnena.

Fröna behöver alltså blötläggas i minst ett dygn för att enzymet fytinas ska aktiveras och påbörja nedbrytningen av fytinsyra. Detta är särskilt viktigt om man är vegetarian eller av andra skäl äter mycket fullkorn, bönor eller linser samt nötter och mandlar. 

Tandemaljen består av hydroxiapatit och numera finns vissa tandkrämer som innehåller detta ämne. Minst 15 procent hydroxiapatit behövs i tandkräm för att den ska få samma eller bättre egenskaper än fluoridtandkrämer. Se forskningsartikel här.

Till föredrag om kost och tänder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)