Kobolt används frekvent i tandvården, men nu kan det bli ändring. EU har klassat kobolt som ett möjligt cancerframkallande ämne. Tandhälsoförbundet anser att alla metaller ska bort från tandvården och fullgoda ersättningsmaterial finns i dag. Ändå skriver Tandläkartidningen att tandvården inte klarar sig utan koboltkromlegeringar. Det låter som en repris på amalgamdebatten. 

Tandteknikerförbundets ordförande Olle Sahlin anser att ett förbud mot koboltkrom i tandvården innebär "jätteproblem". Anledningen är att 50 till 60 procent av de tandtekniska arbetena består av koboltkromlegeringar, enligt en artikel i Tandläkartidningen .

Under senare år har denna metallegering ökat i tandvården, främst för att den är billig. Den används sin skelett till kronor och broar och till klamrar för delproteser. Helkeramiska alternativ finns och bör enligt Tf användas. Det är märkligt att tandläkarna nu återigen ska försvara ett material som kan påverka folk negativt.

Tandläkartidningen skriver att det teoretiska frisättandet av material från till exempel en brokonstruktion är mycket, mycket lågt och därför anses det inte kunna påverka patienten. Vidare konstaterar tidningen att marginalen till de nivåer där kobolt anses skadligt är stora.

Det tidningen inte tar upp är det läckage som sker när flera olika metaller ska samsas i samma munhåla. Galvaniska strömmar uppstår då, vilket triggar avgivningen av metalljoner. Inte heller tas problem med allergier upp. Många nackdelar finns med metaller i folks tänder samtidigt som det till alla applikationer finns metallfria alternativ. 

Ny forskning visar också risk för hörselnedsättningar och tinnitus om man har implantat av kobolt. Tidigare hade forskare funnit sådana effekter i djurförsök, men nu har forskning på människor bekräftat detta. 

Tf anser att koboltkromlegeringar ska förbjudas omedelbart och då även cancerrisken ska vägas in för detta material. Det är inte OK att tandläkare inklusive Tandläkarförbundet försvarar att man stoppar in farliga ämnen i folks tänder. Tf hoppas att tandläkare tar sitt förnuft till fånga så att vi slipper nya uppslitande diskussioner om giftiga material i tandvården. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Översiktsartikel om potentiella hälsorisker av kobolt i implantat (engelska)
Forskning visar risk för hörselnedsättning på grund av implantat i kobolt (engelska)
Mer forskning om hörselproblem och tinnitus av implantat i kobolt (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)