Socialstyrelsen har sammanställt en rapport som visar att tandvårdbehoven fått stå tillbaka under pandemin. Bland annat har det orsakat fler tandutdragningar än ett normalår och man kan också befara ökad risk för sjukdomar som har med munhålan att göra.

Socialstyrelsens redovisning av uppdämda vårdbehov på grund av covid-19 har publicerats. Särskilt tas den distansering upp som äldre personer rekommenderats och som kraftigt minskat vårdbesöken. Även tandvården tas upp i detta sammanhang.

Många frågor har kommit till Tandhälsoförbundet (Tf) angående om man vågar gå till tandläkaren eller inte. Det har också varit riskfyllt att ta sig dit om man måste lita till allmänna kommunikationer. 

Vi kan i Socialstyrelsens skrivningar se frukten av att Tf under lång tid tagit upp tandvårdsfrågorna, som annars har en tendens att försvinna när man behandlar hälso- och sjukvården. Tf har deltagit i seminarier anordnade av Socialstyrelsen plus gett skriftliga kommentarer gällande tandvården under pandemin. 

Av utredningen framgår att det främst är personer över 70 år som minskat sina besök till tandvården. Den uppsökande tandvården vid landets äldreboenden och den mobila tandvården stoppades helt. Allt detta kan bidra till sämre munhälsa och därmed ökad risk för allvarliga sjukdomar hos våra äldre.

Utredningen konstaterar också att dålig tandhälsa kan medföra svårigheter att äta och dricka, vilket kan leda till undernäring, minskad motståndskraft mot infektioner och ökad risk för skador vid fall. Samtidigt kan befintliga sjukdomar förvärras av dålig munhälsa med ökade vårdbehov som följd.

Socialstyrelsens bedömning är att antalet tandutdragningar ökat under pandemin, vilket förstås är särskilt allvarligt för äldre personer som kanske redan saknar en del tänder. Möjlighet att få narkos minskade kraftigt liksom möjlighet till tandreglering och kötiden för friska vuxna har också ökat.

Det är bra att eftersatta behov i tandvården tas upp. Tf kan dock konstatera att vissa grupper i samhället även tidigare hade stora och uppdämda tandvårdsbehov på grund av att de inte anser sig ha råd att gå till tandläkaren. I framtiden bör det uppmärksammas mer.

Precis som Socialstyrelsen skriver är det angeläget med regelbunden tandvård för att hindra att munhälsa försämras och därmed orsakar andra besvär i hälso- och sjukvården.

Till Socialstyrelsens utredning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)