Nitinol är en legering av titan och nickel och är en så kallad minnesmetall som börjat användas alltmer vid operationer och i tandställningar (se mer nedan). Nu har FDA i USA gett rekommendationer till branschen angående tillverkningen och behov av varningar om att dessa produkter innehåller nickel. 

Nitinol är, enligt FDA:s (Food and Drug Administration) rapport en mycket intressant legering för medicinska ändamål och har använts sedan slutet av 1900-talet. Materialet används bland annat till tandställningar, för att fixera vid benbrott, stentar med mera. Användningen av detta material ökar inom medicinen.

Materialet har egenskaper som gör att det kan återgå till sin ursprungliga form efter att ha blivit mekaniskt hoptryckt, vilket är en mycket bra egenskap om det ska föras in i blodkärlen eller användas i andra medicinska sammanhang. Materialet skiljer sig alltså från andra metaller eller metallegeringar och ökar i användning.

Tillverkningsprocessen av produkter med nitinol har stor betydelse för ytfinishen som i sin tur har betydelse för korrosion och frigörandet av nickel från produkten. Därför har FDA reglerat tillverkningen och anser också att läckaget av nickel ska mätas i produkterna. Även galvanisk korrosion kan leda till ökat läckage av nickel och därför bör nickelavgivningen mätas om nitinol är tillsammans med andra metaller. Allt enligt FDA:s anvisningar.

Rekommendationen är att högst 0,5 mikrogram nickel per kilo kroppsvikt och dag ska tillåtas. Men då det inte finns någon nedre gräns för vid vilken halt nickel kan orsaka allergier rekommenderas att det ska framgå på produkten att den läcker nickel. Den som vet sig vara allergisk mot nickel ska inte ha produkter med nitinol.

Detta är exempel på material som ofta förekommer i medicintekniska produkter och för vilka det är viktigt att upplysa patienten om innehållet. Alla som är känsliga för metaller ska förstås undvika produkter med nitinol och särskilt gäller det personer som redan vet att de är allergiska mot nickel. Tyvärr innehåller denna legering även titan och känsliga individer ska inte ha det heller inopererat i kroppen. 

Den som ska sätta in implantat, har metalltrådar runt tänderna eller någon annanstans, eller har clips av titan kvar efter en operation måste själv se till att få titta på produktens innehållsförteckning. Läkare och tandläkare har oftast undermåliga kunskaper om risker med metaller. 
 

Se FDA:s rapport
Mer information om nitinol

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)