Just nu beskylls Tandvårdsskadeförbundet för att publicera fake news gällande risker med vacciner. Frågan är varför Tandvårdsskadeförbundet nämns i detta sammanhang - förbundet har inte direkt drivit att man inte ska vaccinera sig. Däremot är många av förbundets medlemmar känsliga för tungmetaller som t ex aluminium som finns i flertalet vacciner. Tidigare fanns även kvicksilver. Vacciner ger en del problem och det kan vara bättre att avstå från vaccinerna om man tillhör någon riskgrupp. 

Läkartidningen har tagit upp att en forskningsartikel som publicerats på hemsidan är skriven av en forskare som uppgett felaktigt namn och dessutom angett Karolinska institutet som lärosäte. Om detta visste hemsidans redaktörer ingenting vid publiceringen. Vi lyfter som vanligt fram intressanta artiklar och i denna var det en svensk forskare som var författare, vilket gjorde det dubbelt intressant. Artikeln handlade om risk att HPV-vaccin inte minskade cancerrisken utan istället ökade den. Några egentliga slutsatser drogs emellertid inte i artikeln. 

De forskningsartiklar som Joakim Dillner nedan hänvisar till har webbredaktionen inte granskat och Läkartidningen har inte heller refererat sådana. Därför citeras endast den information som ges i Läkartidningen. Var och en får sedan dra sina egna slutsatser. 

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, NKCX, håller med om att antalet cancerfall i livmodern/livmodertappen ökat  under senare år. Faktiskt med så mycket som 100 extra fall per år. Utöver det håller han inte med författaren till den kritiserade artikeln som kallar sig Andersson.

Professor Dillner säger att det på individnivå har gjorts och publicerats fullständiga länkningar mellan alla som vaccinerats i Sverige och resultatet av denna screening. Den visar enligt honom att de som tagit vaccinet har väldigt mycket lägre risk för cancer in situ (canceromvandlad cell som ej växer in i omkringliggande vävnad).

När det gäller invasiv cancer (som växer in i intilliggande vävnad) var det så få fall i Sverige bland vaccinerade att det inte gick att studera. De som fått vaccinet hade 64 procents minskad risk att få cancer in situ jämfört med dem som inte vaccinerats, enligt Dillner.

Även när det gäller invasiv cancer har länkning på individnivå gjorts enligt Joakim Dillner. Eftersom det var så få fall i Sverige gjordes en svensk-finsk studie och även i den var det statistiskt signifikant. Det var inte ett enda fall av HPV-associerad cancer hos dem som tagit vaccinet och tio bland dem som inte hade gjort det. 

Enligt Joakim Dillner gör en omorganisation av vaccinationsregistret att data för vaccinationer bara finns till slutet av 2015.

Det är viktigt att alla fakta som finns kommer fram. Det gäller även de synnerligen otrevliga biverkningar som just HPV-vaccinet get upphov till. En öppen och ärlig diskussion skulle alla tjäna på. Det är särskilt allvarligt när forskare kritiska till vacciner inte får möjlighet att uttrycka sin oro. 

Till artikel i Läkartidningen
Till artikel på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu