Vet du vad evidens är? SBU har nu gjort en liten film som försöker rama in vad evidens egentligen är. En film som många tjänstemän, läkare och tandläkare behöver titta på. SBU för fram evidens som något mycket bredare än enbart forskning. Man tilltar även på etik, ekonomi, offentlig statistik och brukarperspektivet. Tandvården har enligt tidigare rapport från SBU låg grad av evidens för sina behandlingar. 

Evidensbaserad vård pratas det mycket om i dag och särskilt om det är något tjänstemän eller politiker inte vill ändra eller göra något åt. Endast 10 procent av tandvården är evidensbaserad i dag. Det behöver inte betyda att den är dålig, men det betyder att forskning saknas och att det inte går att bedöma behandlingens utveckling. 

Vi har alltså ingen aning om ifall biverkningar uppstår eller i fall hållfastheten äventyras. SBU (Statens beredning för medicinsk och socia utvärdering)l  anser att det behövs krafttag för att följa upp olika behandlingsalternativ och utvärdera dem. Något gehör för detta har SBU inte fått inom tandvårdens område. 

Tandvårdsskadeförbundet och flera enskilda personer har bett SBU att undersöka evidensen för amalgamfyllningar och för amalgamsanering. Det har inte ansetts vara intressant. Åtminstone borde SBU ta tag i området evidensbaserad amalgamsanering då många i dag sanerar tänderna och får problem för att tandläkarna inte lärt sig göra rätt. Flera fall av tydlig kvicksilverförgiftning har uppdagats.

Evidensbaserad amalgamsanering vore väldigt bra. Kanske vågar inte SBU ta tag i den tråden. 

Till filmen som förklarar vad evidens är

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)