I Schweiz finns en statlig expertgrupp som bland annat undersöker risker med elektromagnetiska fält. Av deras Newsletter i januari 2021 framgår att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning kan orsaka oxidativ stress, Det är i första hand forskningsstudier på djur och celler som ligger till grund för slutsatserna. Detta stämmer väl med litteraturstudier som gjordes 2020 på uppdrag av BioInitiative Group. Oxidativ stress är negativt för kroppen och kan om det pågår under längre tid ge upphov till kroniska sjukdomar. 

Publikationen som getts ut av den scweiziska expertgruppen BERENIS är författad av professor Meike Mevissen från universitetet i Bern och doktor David Schurmann från universitetet i Basel. De gick igenom mer än 900 studier och 88 procent av dem visade tecken på oxidativ stress till följd av elektromagnetisk strålning.

Forskarna konstaterade att oxidativ stress uppträder vid nivåer under dagens gränsvärden. Vid långvarig oxidativ stress kan kroniska sjukdomar uppträda. Unga och gamla är särskilt utsatta, men också de som har dåligt immunförsvar eller har kroniska sjukdomar av olika slag. 

Liknande resultat redovisades 2020 av professor Henry Lai från USA. Hans redovisade att av de 261 studier som gicks igenom visade 91 procent ökad oxidativ stress på grund av mikrovågsstrålning och 89 procent av 263 studier visade att lågfrekventa magnetfält gav upphov till oxidativ stress. Professor Lais studie publicerades av BioInitiative Group.

Det finns även annan forskning som visar att elektromagnetiska fält påverkar kroppen och kroppens funktioner hos känsliga individer. För att minska den oxidativa stressen krävs stora mängder antioxidanter som exempelvis glutation och C-vitamin. 

Till BERENIS publikation 2021 (special issue januari 2021, engelska)
Till Henry Lais publikation om mikrovågsstrålning (engelska)
Till Henry Lais publikation om lågfrekventa magnetfält (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)