För bara 20 år sedan hade flertalet äldre inte egna tänder. I dag har så gott som alla 80-åringar egna tänder i munhålan, vilket ställer betydligt högre krav på personalen i äldreboenden och i hemtjänsten. Den som bor på äldreboende eller har omfattande behov av hemtjänst har rätt till nödvändig tandvård.

Alla som bor på äldreobende eller har hemtjänst flera gånger varje dag har rätt till gratis munhälsobedömning (dvs undersökning av tänderna) en gång per år och därtill rätt till nödvändig tandvård. Detta gäller även funktionshindrade som har behov av daglig hjälp.

Vad som menas med nödvändig tandvård kan skilja mellan olika regioner. Gemensamt är att tandvården blir del av den medicinska behandlingen och hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd gäller. 

Ett "tandvårdsstödsintyg" behövs för att få både munhälsobedömning och möjlighet till nödvändig tandvård som led i en medicinsk behandling. För mer information kontakta biståndshandläggaren/LSS-handläggaren på kommunen eller fråga personalen vid äldreboendet eller i hemtjänsten. 

Då många äldre har flertalet egna tänder kvar ställs höga krav på munhygien som personalen inte alltid klarar att hjälpa till med. Särskilt besvärligt är det för dem som vårdar dementa. Äldre kan äta många mediciner som påverkar tandhälsan och orsakar muntorrhet. Tänderna kan snabbt förstöras om munhygienen sviktar och därför är det angeläget att äldreomsorgen tar munhälsan på allvar.

Till mer information på senior.se
Mer information på 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)