Tandläkare kan använda så kallad PRF-teknik för att påskynda läkning vid extraktion av tänder eller för inläkning av implantat. Då används patientens eget blod som centrifugeras för att skilja ut vita blodkroppar, så kallade blodplättar eller trombocyter samt fibrinogen. Trombocyterna frigör tillväxtfaktor med mera och påskyndar därmed läkning och tillväxt av vävnader. Vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret och minskar sannolikt risken för infektioner efter utdragning av infekterade eller rotfyllda tänder. 

Tekniken som heter Platelet-Rich Fibrin (PRF) har använts flitigt i tandvården de senaste 15 åren, men är inte vanlig i Sverige. Forskningsrapporter finns, men det har saknats en riktigt bra genomgång för att skapa evidens för PRF-metoden. Nu har tyska och franska forskare sammanfattat den hittills genomförda forskningen inom området. Artikeln har publicerats i Journal of Oral Implantology. 

Av artikeln framgår att forskningen visar att PRF förbättrar läkning och tillväxt av käkbenet både efter extraktion av tänder och för att öka käkbenets volym. Därtill finns studier som visar att PRF minskar tandköttsfickornas djup och därför bör kunna ha en plats även när det gäller risk för tandlossning.

Författarna till artikeln anser att PRF är en ofarlig metod med strängt taget inga biverkningar och att det därför finns anledning att använda den. Dock vill de se standardiserade protokoll vid klinisk användning för att bättre kunna göra studier som ökar evidensen och förbättrar tekniken.

PRF innebär att tandläkaren tar blod från patienten och det brukar vara fyra rör. Därefter centrifugeras blodet för att skilja ut lymfocyter, trombocyter och fibrinogen från de röda blodkropparna. Högst upp i röret finns den genomskinliga massan som tandläkaren tar ut och gör ett membran av. Membranet läggs sedan över såret efter tandextraktionen och membran kan också läggas runt implantat för att öka bentillväxten eller blandas med benmjöl eller syntetiskt ben. 

Risk finns dock att kroppens immunförsvar, som till stor del består av de vita blodkropparna, överreagerar för till exempel titan i ett eventuellt implantat. Sådana biverkningar finns dock inte beskrivna i artikeln, men viss försiktighet bör ändå gälla för känsliga individer. Mer forskning är också önskvärd när det gäller just risken för allergier eller annan överkänslighet.  

Se mer via länkarna nedan

Till forskningsrapporten (engelska)
Mer om metoden på Wikipedia (engelska)
Mer information om PRF och dess fördelar (film, engelska)
Så här gå det till  (film, engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)