Parodontit är en tandköttssjukdom som kan leda till tandlossning. Rökning påverkar tandhälsan samt ökar risken för att drabbas av parodontit och försämrar även resultatet av behandlingen. En brittisk studie visar att användningen av e-cigaretter försämrar behandlingens effekt i lika stor utsträckning som vanliga cigaretter gör.

De rökare som drabbas av sjukdomen uppmanas att sluta röka. På senare tid har det blivit mer och mer populärt att övergå från vanliga, konventionella cigaretter, till e-cigaretter.

E-cigaretter är elektroniska cigaretter som även kallas vape och att röka dessa kallas att vejpa. Det finns ingen tobak i e-cigaretter, men de innehåller oftast det beroendeframkallande ämnet nikotin. De innehåller även ångburna smaktillsatser, vilka kan innebära risker såsom oxidativ stress, DNA-förändringar och celldöd vid inandning. Tyvärr blir det allt vanligare att barn och ungdomar vejpar.

Brittiska forskare har undersökt hur e-cigarettanvändning påverkar behandling av parodontit. 220 patienter deltog i studien. Under två år följdes behandlingens resultat på dessa patienter. 20 individer var rökare, 60 personer var före detta rökare, 20 personer var före detta rökare som hade övergått till att använda e-cigaretter medan 120 var icke-rökare.

En övergång från vanliga cigaretter till e-cigaretter minskar visserligen lungornas exponering för carcinogena ämnen, men det har inte klargjorts vilken effekt detta har på hälsan i munhålan. Forskarna ville därför undersöka vilka effekter e-cigaretter kan ha på resultaten av klassiska behandlingar av parodontit.

Studien visade tydliga resultat. Såväl icke-rökare som deltagare vilka hade slutat röka helt, fick bättre effekt av behandlingen i jämförelse med både de personer som fortsatt att röka och före detta rökare som hade bytt till e-cigaretter. Studien visar således klart att övergång till e-cigaretter inte hjälper rökare att svara bättre på behandling mot parodontit.

Till studien (på engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)