Biverkningsgruppen i Norge rapporterar om att en person fått anafylaktisk chock av rotfyllningsmaterialet AH Temp som innehåller tillsatsen polyetylenglykol (PEG). Tillsatsen finns även i vacciner, smink,  mediciner med mera, vilket gör att många är exponerade för detta ämne. 

AH Temp är en tillfällig rotkanalssealer som baseras på kalciumhydroxid och appliceras direkt i rotkanalen. 
AH Temp har en tillsats på mellan 25 och 50 procent av polyetylenglykol (PEG). Syftet är att binda vatten och gör pastan krämig. 

PEG finns i många konsumentprodukter, vacciner, kosmetika och mediciner, vilket innebär att många ofta utsätts för detta ämne. En stor del av befolkningen har antikroppar mot PEG och riskerar då kraftiga allergiska reaktioner om de utsätts för detta ämne. 

Det inträffade för en norsk man i 50-årsåldern som blev allvarligt sjuk i anslutning till att han fått en rotfyllning. Han kom snabbt till sjukhus, men livet gick inte att rädda. Viktigt är att kontrollera det material tandläkaren använder exempelvis genom att en bit av materialet fästs på en tand eller man får en kula av det att ha i kinden eller under tungan.  

Nu rekommenderar forskarna användning av rotfyllningsmaterial som saknar PEG som beståndsdel. Om tandläkaren ändå finner att detta material är bra och säkert ska vårdgivaren be patienten stanna kvar en halvtimme för tandläkaren ska kunna häva en allergisk chock. 

Tandhälsoförbundet (Tf) rekommenderar att man tar bort tanden istället för att göra en rotfyllning. Inte bara rotfyllningsmaterialen är giftiga utan de bakterier som finns i tanden bildar gifter som kan översvämma kroppen. 

Rotfyllda tänder är döda tänder som gör att blod och lymfa inte kommer åt tanden. Speciellt kindtänderna är svåra att rotfylla då rötterna ofta är lite böjda och det ofta finns flera rotkanaler. Förutom i små hålrum i rotkanalen som är svåra eller omöjliga att täppa till så trivs bakterier i dentinkanalerna som går tvärs igenom tanden. I dag finns ingen säker metod att rotfylla tänder. 

I levande tänder finns normalt ett flöde i dentinkanalen inifrån och ut. Det innebär att inga bakterier kan trivas där, men när tanden är död så upphör flödet och bakterierna i dessa dentinkanaler kan fritt föröka sig och gifter bildas som sprids ut i kroppen. Många märkliga sjukdomar kan bero på rotfyllda tänder. 

Till artikeln i norska tandläkartidningen

Se också Karin Öckerts artikel om rotfyllningar och ohälsa

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)