Läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken näst hjärtsjukdomar och cancer. Trots det görs förvånansvärt lite för att hindra dessa onödiga dödsfall, enligt boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet”. Den recenseras i Läkartidningen av docenten och överläkaren Hans Peter Söndergaard. Han skriver att “bokens titel antyder att läkemedelsbolag förgiftar människor och att deras verksamhet är jämförbar med organiserad kriminalitet.” Är det verkligen sant?

Författare till boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” heter Peter C Gøtzsche och är dansk läkare och en av grundarna till Cochrane-institutet. Han har själv arbetat många år i läkemedelsindustrin och vet vad han talar om.

Boken är djupt oroande då dokumentationen påverkar hela det medicinska beslutsfattandet, skriver docenten och överläkaren Hans Peter Söndergaard i en recension i Läkartidningen.

Söndergaard finner att boken på ett övertygande sätt redovisar att läkemedelsindustrin har korrumperat hälso- och sjukvårdssystemet och använder sig av samma olagliga metoder som maffian för att kunna sälja sina (dödliga) läkemedel.

Kliniska studier ses, enligt boken, främst som ett sätt att introducera användning av registrerade läkemedel. Samtidigt som företaget därigenom får läkare att förskriva preparaten och också kan ge dem betalt för det (dvs mutor). Gynnsamma resultat av de kliniska försöket publiceras, men ogynnsamma göms undan.

Enskilda företag inom läkemedelsindustrin ger också läkare höga arvoden för att presentera företagets powerpointpresentationer på kurser och konferenser.

Läkemedelsföretagen grundar och finansierar också patientföreningar som luras att lobba för företagens intressen.

Söndergaard avslutar sin recension med att Gøtzsche på ett mycket trovärdigt sätt och med många exempel gör troligt att hans påståenden om de ofattbara dödssiffrorna orsakade av läkemedelsbiverkningar är korrekta liksom att industrin arbetar med maffialiknande metoder.

Källhänvisning:
« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)