Käkbenssjukdom kan ställa till många olika besvär allt från hudproblem till värk i käkar och ansikte. Diagnostiseringen är svår särskilt som kompetens inom området saknas hos flertalet läkare och tandläkare. Här redovisas en forskningsartikel som tydligt visar hur diagnostisering går till och att det trots operationer i käkarna är möjligt att sätta in implantat. 

Kvinnan som beskrivs i fallrapporten hade allvarliga hudbesvär och hade genomgått mängder av undersökningar, fått behandlingar av olika slag och lagt om kosten. Men ingenting hälpte. Till slut började hon misstänka sina rotfyllningar eller titanimplantat. 

Först gjordes en OPG (tvådimensionell röntgen). Av den framgick att kvinnan hade fyra rotfyllningar och två titanimplantat. Därefter undersöktes käkbenet med ultraljud (CaviTAU). I den undersökningen fann tandläkaren låg bentäthet inom vissa områden (rött i figuren) runt rotfyllningarna, implantaten och i området där visdomständerna suttit. Sannolikt är detta tecken på inflammationer. 

Tredimentionell röntgen (CBCT) togs därefter för att bekräfta resultaten.  I en av visdomstandsregionerna upptäcktes också en främmande kropp. Bakterier kan finnas i rotfyllda tänder. De producerar gifter som är möjliga att mäta. Även sådana mätningar gjordes, se mer www.orotox.de. Därtill testades för överkänslighet mot titan och cytokinen RANTES/CCL5 mättes i blodserum.

Dessa undersökningar tydde på inflammerat käkben och därför beslutades att öppna käkbenet för att ta bort inflammerad och död vävnad och samtidigt ta bort de fyra rotfyllda tänderna, de två titanimplantaten och det främmande föremålet i ett visdomstandsområde.

Det kortikala benet (yttre delen av käkbenet) är för det mesta intakt. Det är främst i käkbenets märg som problemen sitter. I detta fall hittade tandläkaren fettliknande substans och död vävnad som opererades och skrapades bort. 

För att förbättra läkningen använde tandläkaren ozon för att döda eventuella bakterier med mera och för att syresätta vävnaderna. Därefter gjordes PRF, dvs patientens blod centrifugerades och av den vita delen gjordes ett membran som hålet i käkbenet fylldes igen med. Även detta för att få snabbare läkningsförlopp.

I detta fall sattes sju implantat av Zirkonia in i käkbenet för att ersätta borttagna rotfyllda tänder och de två titanimplantaten. I nederkäken behövde käkbenet förstärkas, vilket gjordes med eget ben blandat med PRF för att inte använda några främmande material. Se figur 11 i artikeln.  Detta visar att käkbenet även efter operationer håller för att sätta in implantat. 

Patienten tillfrisknade efter operationerna och hudproblemen försvann. Detta visar att det kan finnas anledning att fundera över om tänderna har något med besvären att göra även i andra fall. I detta fall kunde sju implantat sättas in, vilket visar att man inte behöver vara rädd att käkbenet ska förstöras.

Nio månader efter operationerna togs nya bilder av käkarna med ultraljud (CaviTAU) som visade på positiva förändringar och det syns inte längre tecken på inflammation. 

Till forskningsartikeln (engelska)
Till föredrag av artikelförfattaren i Stockolm 2022 (engelska med svensk text)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)