Forskningen visar tydligt att metalljoner läcker ut från metalliska dentala material. Forskare i Göteborg har tittat på legeringar av kobolt-krom respektive titanlegeringar. De fann också metalljoner som tyder på att det finns föroreningar i legeringarna.

Tandhälsoförbundet (Tf) ser många problem med metaller hos känsliga individer. Nu visar allt mer forskning att metaller läcker ut även från titanlegeringar, trots att man tidigare betraktade dem som inerta.

Tandvården kan erjuda metallfritt för alla indikationer och därför är det klokt att kräva metallfria material. Snart nog kan man behöva höftimplantat eller något annat där man har svårt att hitta metallfria material. 

Två saker var riktigt intressanta i den studie forskare från Göteborgs universitet gjorde. De fann att om titan fanns närvarande läckte kobolt-krom legeringar mindre. 

De fann också föroreningar i metallegeringarna av exempelvis nickel och palladium, d.v.s. två metaller folk kan vara allergiska mot. Detta har medlemmar i Tf erfarit, men det kan vara mycket svårt att spåra dessa föroreningar.

Många tror att det är titanet i titanimplantatet de är känsliga för, men det kan allså likaväl vara nickel som hamnat där som förorening. Problematiskt är oftast om man har flera olika metaller i tänderna då man kan få galvaniska strömmar mellan dem med högre läckage av joner. 

Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)