Många har gener som gör dem särskilt känsliga för gifter. I sådana fall är kroppens naturliga avgiftning nedsatt. Många som blir sjuka av sina amalgamfyllningar tillhör dem, men också personer som blir sjuka i förorenande miljöer, av jordbruksgifter med mera. Har man koll på sina gener kan man anpassa kost och livsstil och tillföra kosttillskott för att hjälpa kroppen med avgiftningen. 

I en forskningsstudie från 2020 redovisas problem med glutationbildningen och att man valde dessa gener är för att glutation är viktigt för att binda och föra ut gifter av olika slag. De gener som särskilt uppmärksammas i studien är GSTP1, GPX1, GSTT1, PON1 och flera av de gener som styr leverns avgiftning och till för det så kallade CYP 450 systemet.

Människor med dålig funktion i dessa gener har ofta svårare att tåla jordbruksgifter, bilavgaser, kvicksilver och andra tungmetaller. Anledningen är alltså försämrad förmåga att bilda det viktiga glutationet, men även andra biokemiska problem kan följa med dessa gener. 

Det forskarna skriver i sin sammanfattning är att många skulle vara hjälpta om de fick sina avgiftningsenzymer kartlagda för då skulle de kunna rekommenderas att ändra livsstil, kostvanor och ta vissa kosttillskott för att hjälpa kroppen att bättre hantera gifter. 

Har man stora problem med sina avgiftningsgener bör man allstå vara noga med att ät äta så giftfritt som möjligt, undvika områden med mycket föroreningar, t.ex. jordbruksbygder och tätorter med tät trafik. Några tips som ges är att äta mycket paranötter, olika former av kål, granatäpple och annat med mycket antioxidanter. Dessutom bör man ta tillskott av svavel, glutation, vitamin C och andra antioxidanter. 

MTHFR-genen kan också skapa oreda i kroppens avgiftning. Men den tas inte upp i den refererade vetenskapliga artikeln. Den påverkar möjligheten att metylera olika ämnen i kroppen och eftersom metylering är mycket viktig för avgiftningen så utgör den ett stort problem. Dock kan man gå runt genen genom att äta tillskott av metylerade B-vitaminer och särskilt metylerad folsyra. 

Att avgifta kroppen med olika former av preparat kan vara bra, men den som har mycket dåliga förutsättningar för avgiftning behöver ta det mycket försiktigt då gifterna annars kan frigöras och vandra runt i kroppen utan att komma ut. Avgiftning ska alltid göras med hjälp av läkare eller terapeut.

Se mer forskningsartikeln här
Artikel om MTHFR-genen  (engelska)
MTHFR-genen i Läkartidningen 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)