D-vitamin har stor betydelse för kroppens immunförsvar. Därför är det inte konstigt att brist på detta vitamin ökar risken för karies. Detta har flera olika forskningsstudier visat liksom att D-vitaminbrist hos gravida kan påverka fostrets tandbildning med ökad risk för karies senare i livet. D-vitamintillskott är därför viktigt både för gravida och barn och sannolikt också för vuxna. 

D-vitamin påverkar barnens risk för karies på flera olika sätt. I fosterstadiet under perioden då emaljen anläggs kan D-vitaminbrist leda till tunnare emalj, vilket ökar risken för karies.  D-vitaminbrist kan också leda till försämrat immunförsvar med minskad halt katelicidin och defensin, vilket innebär att kroppens möjligheter att stoppa karies försämras. Dessutom kan D-vitaminbrist orsaka lägre halt kalcium i saliven och därtill minskat flöde av saliv.

Även andra vitaminer som vitamin K2, A, C oh vissa B-vitaminer har på olika sätt viktiga funktioner för att hindra att karies uppstår. Dessutom behöver saliven tillräckliga mängder kalcium, fosfater, magnesium och kalium för att tillräckligt bra kunna återmineralisera tänderna efter att man ätit. 

Förutom näringsbrister uppstår andra problem när tandhälsan försämras och det är att barns möjlighet att tugga och bita kan kännas jobbigt om man har djupa kariesangrepp. Det i sin tur leder ofta till att barn och vuxna äter mat som inte behöver tuggas särskilt mycket. Vanligen leder det till en diet rik på kolhydrater i form av smörgåsar, bullar och kakor, vilket i sin tur försämrar näringstillförseln.  Det blir en ond cirkel.

Tandhälsoförbundet förordar att man i sådana situationer dricker mycket buljong (helst egenkokt på märgben etc) för att tillföra fettlösliga vitaminer och nödvändiga mineraler. 

Studien nedan som handlar om karies och koppling till D-vitaminbrist visar att det finns ett tydligt samband mellan karies och 25(OH)D-nivån. Barn med karies hade lägre halt D-vitamin och de som var kariesfria hade högre halter. Samtidigt var risken för karies liten hos dem som hade optimala nivåer av karies. Forskarna fann också att mycket karies hängde ihop med låga kalciumhalter och att inte ha fått bröstmjölk.

Det finns flera andra forskningsstudier som visar kopplingen mellan D-vitamin och karies. Viktigt är att ta kosttillskott åtminstone under vinterhalvåret om man är gravid eller om man är barn. Har man hög risk för karies ska man alltid öka D-vitaminintaget.

Tf rekommenderar minst 2000 IU per dag, men en del kan behöva det dubbla eller ännu mer. D-vitamin är lätt att mäta i blodet och därför är det bra att ha koll på sitt D-vitamin antingen via vårdcentralen eller via något av alla de labb som bistår folk med provtagning. 

Se mer i följande forskningsrapporter
Om undersökning av D-vitaminbrist och barn i Kanada och USA
Till en polsk studie där forskarna rekommenderar att barn får kosttillskott av D-vitamin för att minska risken av karies
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)