Forskning om Covid-19 och D-vitamin visar allt tydligare att låga nivåer av D-vitamin ger ökade symtom hos dem som insjuknar. Syntesen av D-vitamin i huden minskar nu i oktober på grund av sämre solförhållanden och därför kan det vara klokt att ta tillskott av detta vitamin.

Den amerikanska tidningen Boston Herald berättar om den forskning som den kände D-vitaminforskaren Michael Holick och hans forskargrupp gjort.

De fann att personer med D-vitaminbrist hade 54 procent högre risk för att vara Covid-19 positiva än de som hade normala D-vitaminvärden. 

Undersökningen grundar sig på mätning av D-vitamin i blodprover från 190 000 amerikanare. Ju högre D-vitaminhalt personerna hade desto mindre var risken för Covid-19. 

Anledningen till att D-vitamin är ett bra skydd mot allvarliga fall av Covid-19 anser forskarna vara att D-vitamin minskar risken för cytokinstormar, vilket tycks vara en viktig orsak till allvarlig sjukdom och död.

Michael Holick säger också att D-vitaminbrist ger ökad känsligheten för luftvägsinfektioner.

Under pandemin har färgade personer drabbats mer av viruset och fått värre komplikationer, enligt den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control. Holicks forskning visade också att färgade personer ofta hade brist på D-vitamin och därmed drabbades hårdare av Covid-19.

Hans tips är att ta 2000 IE D-vitamin för att minska risken för brister. Särskilt gäller det under vinterhalvåret. Tandhälsoförbundets medlemmar tillhör riskgrupperna och det finns således många skäl till att hålla D-vitaminhalten på en bra nivå. Provtagning kan göras på vårdcentraler eller via till exempel Werlabs. 

Till tidningsartikeln (engelska)
Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)