Forskning om Covid-19 och D-vitamin visar allt tydligare att låga nivåer av D-vitamin ger ökade symtom hos dem som insjuknar. Syntesen av D-vitamin i huden minskar nu i oktober på grund av sämre solförhållanden och därför kan det vara klokt att ta tillskott av detta vitamin.

Den amerikanska tidningen Boston Herald berättar om den forskning som den kände D-vitaminforskaren Michael Holick och hans forskargrupp gjort.

De fann att personer med D-vitaminbrist hade 54 procent högre risk för att vara Covid-19 positiva än de som hade normala D-vitaminvärden. 

Undersökningen grundar sig på mätning av D-vitamin i blodprover från 190 000 amerikanare. Ju högre D-vitaminhalt personerna hade desto mindre var risken för Covid-19. 

Anledningen till att D-vitamin är ett bra skydd mot allvarliga fall av Covid-19 anser forskarna vara att D-vitamin minskar risken för cytokinstormar, vilket tycks vara en viktig orsak till allvarlig sjukdom och död.

Michael Holick säger också att D-vitaminbrist ger ökad känsligheten för luftvägsinfektioner.

Under pandemin har färgade personer drabbats mer av viruset och fått värre komplikationer, enligt den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control. Holicks forskning visade också att färgade personer ofta hade brist på D-vitamin och därmed drabbades hårdare av Covid-19.

Hans tips är att ta 2000 IE D-vitamin för att minska risken för brister. Särskilt gäller det under vinterhalvåret. Tandhälsoförbundets medlemmar tillhör riskgrupperna och det finns således många skäl till att hålla D-vitaminhalten på en bra nivå. Provtagning kan göras på vårdcentraler eller via till exempel Werlabs. 

Till tidningsartikeln (engelska)
Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu