Både parodontit, tandlossning, och D-vitaminbrist är vanligt förekommande i befolkningen. Frågan är om det finns ett orsakssamband.

Den vetenskapliga bedömningen om optimal daglig dos D-vitamin för förebyggande av sjukdom har ökat 10-20 gånger under det senaste decenniet, från 100 till 2000 IE eller mer. Samtidigt har det visat sig att stora befolkningsgrupper har brist, särskilt vintertid.

D-vitamin är antiinflammatoriskt och medverkar till att benvävnaden inte försvagas. Grav brist orsakade engelska sjukan. Tänderna hör till kroppens benvävnader och omgivande vävnad är starkt utsatt för allt som passerar munnen och härbärgerar en rik bakterieflora där mer aggressiva sorter lätt kan få överhand och orsaka tandförluster.

Flertalet undersökningar som undersökt munhälsan i relation till D-vitamin har varit ?ögonblicksbilder?, man har undersökt tandstatus i förhållande till aktuella värden på D-vitaminnivån i blodet.

I en ny studie från Tyskland har man undersökt tandförlust prospektivt, det vill säga man har först undersökt munstatus och D-vitamin och efter 5 och 11 år utvärderat förlusten av tänder i förhållande till ursprungsnivåerna av vitaminet. En brist i studien är att D-vitamin enbart mättes vid 5 år, varför värdena kan ha varierat under övriga perioder. Man tog dock hänsyn till årstiden vid mätningarna. Parodontitundersökningarna gjordes av speciellt utbildade tandläkare så att de skulle göra samma bedömningar. Från början ingick 7008 personer men i slutändan, på grund av dödsfall, sjukdomar som kunde inverka, ej velat deltaga mer, graviditet, flyttat mm., återstod för utvärdering 3300 efter 5 år och 1904 efter 11 år.

Mätningarna av D-vitamin vid 5-årskontrollen visade att 60 % av deltagarna hade brist på vitaminet. Antalet tänder och kariesfrekvensen vid studiens start var lika i de femtedelar som personerna indelades i enligt olika D-vitamin status. Däremot visade graden av tandköttsfickor variera med nivån av D-vitamin och antalet förlorade tänder ökade linjärt med allt lägre vitaminnivåer. Varje 10-mikrogram/l ökning av D-vitaminnivån var associerat med en 13 % minskad risk att förlora tänder. En jämförelse mellan femtedelen med lägsta halterna och femtedelen med de högsta visade en 23 till 30 % minskad risk för tandförlust. Efter justering för en rad möjliga faktorer som kunde inverka, minskade skillnaden något, men var fortfarande starkt signifikant. Kariesfrekvens och antalet fyllda tandytor inverkade inte på resultatet.

Andra liknande studier har visat på en minskad risk för tandförlust på mellan 14 och 33 % vid en jämförelse med D-vitaminnivåerna och minskad risk för tandförlust/karies, speciellt hos barn. D-vitamin reglerar bland annat kalciumbalans och påverkar alveolarbenet, den benvävnad i vilken tänderna sitter och elasticiteten i fibrerna som håller fast tänderna.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)