Zirkonia är ett hårt och bra material som inte bara används till implantat utan också till kronor och broar. Zirkonia tål de flesta då det är en keram och läckaget är minimalt. Problem kan ibland vara cementet. I tidskriften Tandteknikern finns en intressant artikel om vilka cement som kan väljas för just zirkoniakronor och broar. 

Artikeln är skriven av Christel Larsson vid odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Hon konstaterar i artikeln att zirkonia är ett hårt och bra material och att man tidigare alltid använde zinkfosfatcement. Många som är känsliga för dentala material tål detta cement, som fäster bra till denna oxidkeram.

Nu finns emellertid även andra lösningar och så kallade recincement tycks fungera bra. De innehåller fosfatestergrupper som bildar stabil kemisk bindning med zirkonia. Dock kan dessa cement vara svåra att avlägsna. Om området inte kan hållas torrt är fortfarande zinkfosfatcement det som rekommenderas.

Nya zirkoniapreparat som är mer genomsläppliga för ljus och som har en böjhållfasthet som mer liknar den för glaskeramer kan dock enligt artikelförfattaren behöva recincement för att inte lossna.  

Ett problem är att recincement innehåller metakrylater som en del kan vara känsliga för. Dock läggs cementet mycket tunnt och har tandläkaren ett som är kemiskt härdande så binds flertalet monomerer och det ska inte kunna ställa till med problem om man inte är extremt känslig. 

För att förbättra fastsättningen kan tanden blästras, men det  görs utanför munhålan och därför har det inte så stor betydelse för patienten. Kanske är det säkrast med blästring med zirkoniumpartiklar. Kontrollera dock innehållet. Om aluminium används kanske det finns kvar på kronan eller bron och mycket  känsliga individer kan reagera på det. 

Se mer i tidningen Tandteknikern

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)