Tandläkare och läkare som Tandhälsoförbundet (Tf) samarbetar med drabbas ofta av anmälningar. Tyvärr har det ofta varit andra vårdgivare som anmält och i vissa fall patienter. Ofta blir det i sådana sammanhang ett mediedrev som är mycket obehagligt för den tandläkare eller läkare vars legitimitet ifrågasätts. Det hjälper inte att många patienter tillfrisknat och fått sitt liv tillbaka. Den svenska byråkratin och misstänksamheten mot oliktänkande gör att svensk utveckling stannar av. 

Två läkare har nyligen frivilligt bett om att få sina legitimationer återkallade för att de inte orkar  med ett nytt mediedrev. Det gäller exempelvis Ulrika Åberg som hjälpt många elöverkänsliga och tandvårdsskadade genom att bland annat förskriva vitaminer och mineraler, men i vissa fall också smärtlindrande medel.

Det gäller också Annika Dahlqvist som länge förordat LCHF kost och som också tidigt varnade för vaccinskador i samband med vaccinering mot svininfluensa. Nu blev hon anmäld till IVO för att hon skrivit i sin blogg att tillskott av C-vitamin och kostförändringar kan minska symtomen av Covid-19. Gällande C-vitamin finns forskning som ger tydligt stöd till Annika Dahlqvist, men hon väljer alltså att inte ta den striden.

Även läkaren Michael Nordfors har fått anmälningar på sig för att han i en youtubefilm bland annat tog upp C-vitamin i samband med behandling av Covid-19. Han tog också upp andra behandlingar som svenska myndigheter inte vill kännas vid och anses därmed ha utnyttjat sin roll som läkare på ett felaktigt sätt.

Någon yttrandefrihet finns således inte för en legitimerad läkare i Sverige och det spelar ingen roll om det finns vetenskap och beprövad erfarenhet för metoderna i andra länder. Om detta ärende dras inför domstol, det vill säga om det blir ett överklagande av beslutet, kommer en juridisk prövning av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet att göras och därmed kanske det kan utvecklas en praxis för vad begreppet egentligen innebär. 

Flera av de tandläkare Tf samarbetar med och som hjälpt våra medlemmar att tillfriskna hotas också av anmälningar som gjorts till IVO. Tandläkare Irene Brednert Jonsson fick tidigare sin legitimation indragen på grund av att hon drog ut döda eller rotfyllda tänder enligt den kunskap hon tillägnat sig i USA där forskning inom området förekommer.

Hon drev en rättsprocess och fick senare tillbaka sin legitimation - inte för att Socialstyrelsen ansåg att hon handlat rätt utan för att domstolen fann att hon faktiskt arbetade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta efter att via videolänk ha hört amerikanska forskare inom området. Nu har alltså denna duktiga tandläkare återigen ett ärende liggande hos IVO.

Även andra tandläkare har fått anmälningar eller upplever att de riskerar få det och har då uttalat att om IVO och HSAN bestämmer sig för att ge anmärkningar eller dra in legitimationen slutar de som tandläkare. Rädslan för att bli av med legitimationen gör att många tandläkare i dag inte vågar dra ut rotfyllda tänder och till och med kan de felaktigt säga till patienten att det inte är tillåtet att ta bort en rotfylld tand. Myndigheternas agerande skrämmer alltså vårdgivare till tystnad.

Tf anser det allvarligt när nya intressanta metoder inom tandvården eller den allmänna hälso- och sjukvården  inte får möjlighet att prövas. Den nuvarande attityden hos IVO och Socialstyrelsen inklusive HSAN gynnar inte utveckling av den svenska vården och stympar istället möjligheterna för vårdgivare att hjälpa patienterna. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)