Statens budget är en stor besvikelse för Tandhälsoförbundet (Tf). Inget mer än det statliga tandvårdsstödet har anslagits i årets budgetproposition och dessutom är anslaget något lägre än vad som budgeterats för i år. Ingen hänsyn har tagits till det uppdämda tandvårdsbehovet nu efter pandemin. 

Tf ger förstås inte upp utan istället fortsätter förbundet att påverka riksdagens poltiker och de olika partierna. Hittills är det endast Vänsterpartiet som tagit ställning till att förbättra de ekonomiska möjligheterna till tandvård för de sämst ställda.

Men inte ens detta parti stod upp i budgeten för sitt förslag om att sänka  tröskeln för det statliga tandvårdsstödet från 3000 kronor till 1000 kronor, en kostnad som vid förra valrörelsen beräknades till fyra miljarder kronor. 

Nu behöver vi få även andra partier att lägga in tandvården i landets välfärdssystem. Förhoppningen är att åtminstone några riksdagsledamöter tar med detta i sina motioner om tandvården. 

Socialdemokraterna kommer att behandla frågan vid sin partikongress i november då Arne Pettersson i Mora motionerat i frågan. Han berättar i motionen att Sven Asplund under sin tid som socialminister gärna ville lägga in tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd då "tänderna tillhör människokroppen".

Sven Aspling fick inte till fullo med sig sitt parti på denna reform, men lyckades ändå skapa ett försäkringssystem för tandvården 1974 som innebar att patienten betalade hälften av kostnaden upp till 1000 kr (i nuvarande penningvärde ca 7000 kr) och därefter blev det gratis. Nu har tyvärr denna reform försvagats kraftigt.

En satsning på tandvården är framtidens viktigaste välfärdsreform, men den kommer inte gratis utan kräver ett intensivt lobbyingarbete. Funktionsrätt Sverige och LO är exempel på organisationer som står bakom ett sådant krav. Tf arbetar för att frågan ska bli del av kommande valrörelse.

En kostnad på 6-7 miljarder kronor borde väl staten haft råd med i en budget som omfattade 74 miljarder kronor. Eller åtminstone två miljarder som hade kunnat ge alla över 70 år tandvård till samma pris som den medicinska vården. 

Till regeringens budget
Till debattartikel i Dalademokraten om tandvård som del av sjukvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)