Svenska tandläkare tycks ha bristande kunskaper om hur man behandlar personer som fått bisfosfonater eller denosumab på grund av benskörhet. Dessa patienter har högre risk än andra att drabbas av nedbrytning av käkbenet. Risk finns för allvarliga käkbensproblem när tänder behöver tas bort eller vid rotfyllningar om man intagit de ovan nämnda läkemedlen.

Så många som nio av tio tandläkare upplever osäkerhet om patienten drabbas av käkbensnekros, det vill säga nedbrytning av käkbenet på grund av patienten medicinering med bisfosfonater eller denosumab.

En av de drabbade är Siv Eveby som berättat om sina långdragna problem på Tf:s hemsida. Tandläkarna förstod inte hennes problem och därför fick hon inte heller korrekt behandling. 

Dock är det inte bara gentemot denna kategori svenska tandläkare har bristande kunskaper. Även andra som drabbas av käkbensinfektioner/inflammationer har svårt att få adekvat hjälp.Svenska tandläkare lär sig inte att käkbenets märg kan infekteras exempelvis av rotfyllda tänder. 

Inte ens Socialstyrelsen har förstått allvaret i detta. Rotfyllningar hos personer som medicinerats mot benskörhet tycks ofta ge upphov till infektioner och nedbrytning av käkbenet och särskilt hos personer som fått injektioner av bisfosfonater. Om tänder tas bort är det extra viktigt hos dessa patienter att hålrummet görs ordentligt rent så att inga bakterier och andra mikroorganismer finns kvar. Annars är risken mycket stor att käkbenet förstörs. 

Tandläkaren bör använda ozon för att descinfecera och helst också göra ett membran av patientens eget blod (så kallad PRF) för att ge bästa möjliga förutsättningar för käkbenet att läka. Även D-vitaminnivån kan behöva kontrolleras för att skapa bra läkningsförutsättningar. 

Till sammanfattning av forskningsartikeln i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)