Tandhälsoförbundet (Tf) har genom sina medlemmar och de tandläkare som behandlar medlemmarna god kunskap om olika dentala material och vilka som de flesta tål. Dock är tåligheten mot tandvårdsmaterial mycket individuell och därför finns än så länge inget material som alla mår bra av. 

Metallfritt är det absolut viktigaste vid val av tandfyllningsmaterial, kronor, broar, proteser och implantat. Tandvården kan erbjuda metallfritt inom alla områden. Kompositer, keramer och blandningar av dessa två är det som gäller. 

Metalkrylater består flertalet kompositer av och en del är känsliga för det. Metakrylater finns exempelvis i epoxilim och vissa färger. Alternativen kan vara plast av polyvinylklorid. Kompositerna ska tandläkarna i flertalet fall lägga i tunna lager och härda med en bra härdlampa emellan då binds de så kallade monomererna och blir ofarliga. Dåligt gjorda kompositer kan orsaka problem.

Kompositer kan innehålla färgämnen som titandioxid, vilket känsliga individer kan reagera mot. En del innehåller hormonstörande bisfenol A som inte heller är bra. Kontrollera alltid innehållsförteckningen, som tandläkaren ska kunna tillhandahålla. 

Keramiska material kan innehålla metaller eller föroreningar av metaller som känsliga individer inte tål. Men de flesta klarar sig bra med keramiska material då de inte läcker ut metalljoner. Problemet med keramiska material är att man måste limma på dem på tänderna med ett cement. Cementet består ofta av metakrylater och kan också innehålla annat som känsliga individer inte tål.

Blandningar av keramer och kompositer finns. Ett märke heter Admira och består till cirka 85 procent av keramiskt material och bindemedlet är kiseldioxider. Det är ett bra alternativ till kompositer. Endast ett material är utan färgämnen och det heter Admira Fusion Extra, som alltså saknar titandioxid. Många tål detta material bra, men förstås inte alla. 

Tillfälliga fyllningar som glasjonomercement frigör hela tiden fluorider och aluminium i små mängder och trots att materialet är relativt vävnadsvänligt kan en del reagera på det. 

Tandhälsoförbundet förordar att de som är känsliga prövar materialet i munnen en tid innan det sätts in permanent. Be tandläkaren hjälpa till med det. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)