För känsliga individer kan det vara svårt att hitta bra tandfyllningsmaterial. Tandvårdsskadeförbundet redovisar i broschyren "Val av tandlagningsmaterial" vilka dentala material förbundets känsliga medlemmar kan tåla. Dock finns inga helt säkra material och därför får en del prova sig fram tills de hittar något som kroppen accepterar.

För känsliga individer är det viktigt att pröva sig fram så att man inte sätter in ett material som redan från början ger problem. Be därför tandläkaren att etsa fast materialet på en tand eller be att få en provbit att ha under tungan. Efter någon vecka känner de flesta om det fungerar eller inte.  

Ett material som heter Admira Fusion har presenterats som ett bra material som främst består av kiselsyra och fillerpartiklar av kisel och zirkoniumdioxid. Det innehåller därmed inga metakrylater som en del är allergiska mot. Även om detta anses som ett bra material är den individuella känsligheten stor och för alla främmande material finns risk för överkänslighet. 

Admira Fusion finns sedan tidigare med på förbundets listor över bra material som många tycks tåla. Det består till 84 procent av fillerpartiklar. Även ett material som heter Grandio har hög procent fillerpartiklar. Det senare har dock Tandvårdsskadeförbundet ingen erfarenhet av.

De ovan nämnda preparaten innehåller särskilt preparerade nanopartiklar som gör att fyllningsmaterialet hålls flytande till dess det ljushärdats. Det är nanopartiklarna som gör det möjligt att få ett flytande material med så hög fillerprocent.

Bra med de ovan nämnda materialen är att krympningen är låg och därmed minskar risken för spaltbildning mellan materialet och tanden, vilket i sin tur minskar risken för sekundärkaries. Materialen innehåller också ytterbiumdioxid för att synas på röntgen.

De uppföljningar på två år som gjorts visar att både Admira Fusion och GrandioSO, som är ett liknande nano-hybridmaterial, fungerat bra.

Båda materialen har vidareutvecklats och de nya materialen Admira Fusion X-tra och GrandioSO X-tra kan läggas i flera millimeter tjocka lager och härdar trots detta bra. De ger dessutom låg krympning. Båda dessa egenskaper gör tandläkarens arbete säkrare.

Tandvårdsskadeförbundet är dock orolig för att de nya materialen baserade på nanoteknologi på långsiktigt ska vara skadliga för hälsan. Kunskaperna om hur nanopartiklar påverkar kroppen är i dag alltför dåliga. Dock kan konstateras att dessa minimala partiklar vid härdningen binds till varandra och därmed bildar ett starkt material. Efter härdningen finns så gott som inga nanopartiklar kvar. Materialet är mycket starkt och hållfast. 

Värre kanske är att nanopartiklar bildas vid borrning och putsning av de flesta keramiska och metalliska material och möjligen är det en större fara än de ursprungliga nanopartiklarna i själva materialet. Många dentala material i dag innehåller nanopartiklar och de är därför svåra att undvika.  

Se mer länkarna nedan:

Allmän info om Admira Fusion (engelska)
Tvåårsstudier Admira Fusion (engelska)
Tvåårs studie Admira Fusion, II (engelska)
Mer info om nanopartiklar i dentala material (engelska)
Mer information om kompositmaterial och hur de skiljer sig åt (Rapport från Socialstyrelsen, 2006)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)