En rapport från SBU visar att odontologisk forskning lider av många brister och omkring hälften av de forskningsrapporter som gåtts igenom anses vara för dåligt gjorda för att vara trovärdiga. I dessa finns risk för feltolkningar av resultaten. Denna studie har alltså inte tittat på evidens eller vilket resultat forskarna redovisat utan bara på kvaliteten på forskningsrapporterna.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) skriver i rapporten att den behandling som utförs av tandvården ska vara baserad på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Nu har alltså SBU redovisat trovärdigheten i ett stort antal forskningsrapporter, vilken ska  kunna utgöra grund för bedömning inom vilka områden mer forskning behövs. Av rapporten framgår att omkring hälften av samtliga forskningsrapporter är gjorda på ett sätt som gör att felaktiga slutsatser kan dras, de är allstå mindre trovärdiga och ska inte ligga till grund för rekommendationer med mera. 

Några exempel där mindre än hälten (36 %) av forskningsrapporterna ansågs ha tillräckligt bra kvalitet för att man ska kunna dra trovärdiga slutsatser är områdena oral protetik (kronor, broar, implantat mm) och orofarcial medicin (tidigare sjukhustandvård/behandlar svåra orala tillstånd och sjukdomar). 

Inom vissa områden finns mycket få översikter och några sådana exempel är uppföljning av lyckandefrekvensen av implantat och inflammatoriska tillstånd i käkbenet. Detsamma gäller fissurförsegling av tänder hos barn och oika cancersjukdomar i munhålan.

Det som inte finns med i SBU:s översikt är uppföljning av olika dentala material och risk för biverkningar, hälsoeffekter av rotfyllningar och amalgamsanering finns inte heller med. Det är alltså områden som i allra högsta grad berör Tandhälsoförbundets medlemmar. 

Till SBU:s rapport
Till bild över trovärdigheten i de systematiska översikterna (de gröna siffrorna i tabellen visar antal forskningsrapporter med låg risk för bias, det vill säga sådana med hög trovärdighet. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)