Kvicksilver från amalgamfyllningar skapar samma oordnade nervtrådar som man ser vid Alzheimers sjukdom, konstaterar professor emeritus Einar Sletten. Han vet ingen annan metall som ger en sådan effekt och anledning finns att fundera över om borttagning av amalgam skulle minska risken för demens.

Professor Sletten är expert på metallbindning till DNA med inriktning på kvicksilver och platina. Därför finns anledning att lyssna på honom i denna fråga. I en artikel i Tannlegetidene (norska Tandläkartidningen) skriver ha att potentiella risker med amalgam tystas ner på liknande sätt som gällde sambandet mellan rökning och cancer på 1970-talet. 

Professorn berättar att kvicksilver leder till att det bildas så kallade "neurofibrillar tangles" (oordnade nervtrådar) i hjärnen, vilket är sådana skador man ser hos patienter med Alzheimers sjukdom. Ingen annan metall har denna effekt. Trots att fyndet inte behöver betyda att kvicksilver är orsaken till Alzheimers så är det ändå en tydlig indikation på att folk borde ta bort sina amalgamfyllningar.

Ytterligare en studie kom 2019 i vilken forskarna  påvisar betydligt högre kvicksilvernivåer i hjärna, blod och vävnad på folk som dött efter att ha varit sjuka i Alzheimers jämfört med en kontrollgrupp. Studien gjordes med en noggrann mätmetod som skiljer sig från andra liknande undersökningar. Enligt professor Sletten är studien pålitlig och ytterligare ett argument för att folk ska uppmanas att ta bort sina amalgamfyllningar.

Tandhälsoförbundet har länge fört fram att borttagning av amalgam borde vara gratis för alla som så önskar, ännu har vi inte fått gehör för det. Förbundet anser att det finns tillräckligt mycket forskning för att ta ett sådant ställningstagande.

I dag har nästan hälften av den vuxna befolkningen amalgamfyllningar och äldre har mer än yngre. Därtill kommer flyktingar och invandrare som också har amalgam i tänderna. En del är i barnafödande ålder. Det är dags för Socialstyrelsen och vården att ta amalgamets risker på allvar, men också för våra politiker att anslå medel för utbyte av folks amalgamfyllningar mot mindre giftiga material.

Till artikeln i Tannlegebladet
Till artikeln från 2019 omhalten i hjärnan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)