Tungan kan ha beläggning av bakterier, svampar och andra mikroorganismer som är svåra att bli av med. Bland annat kan det bidra till dålig andedräkt, karies och inflammationer samt försämrat smaksinne. Speciella tungskrapor finns, men man kan också använda tandtråd eller tandborste för att ta bort beläggningen på tungan. 

Av en artikel i Medical News Today framgår att det inte finns något riktigt vetenskapligt stöd för just tungskrapning, men det behöver inte betyda att det är helt betydelselöst. De studier som Cochrane gjort visar på ett svagt stöd för att daglig tungskrapning minskar risken för dålig andedräkt. Artikeln redovisar ytterligare ett antal studier inom området (se länk nedan). 

Det kan alltså vara värt att testa tungskrapning (särskilda verktyg finns för detta) för att minska andelen mikroorganismer och särskilt gäller det om man har en beläggning på tungan. Precis som med annan odontologisk forskning skriver författarna till båda cochrane-rapporterna att det finns alltför få bra gjorda vetenskapliga studier för att kunna bedöma de positiva effekterna.

Tandläkartidningen refererar en ny studie som visar att tungskrapning två gånger per dag förbättrar möjligheten att känna smak och avslutar artikeln med att tungskrapning är en "enkel, användbar och billig metod att förbättra smakupplevelsen och bör ingå i den dagliga munhälsorutinen." 

Smakupplevelser kan också bero på brister av bland annat vitaminerna A, B6 och B12 samt mineralerna zink och koppar. Det gäller alltså att se över kosten och vid behov ta kosttillskott för att förbättra den egna smakupplevelsen. Enklast och billigast kanske är att börja med att skrapa tungan morgon och kväll om man tycker att smakförnimmelserna minskat. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till artikel i Medical News Today (engelska och med flera referenser)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)