Bakterier i blodet eller sepsis drabbar kring 50 000 personer om året visar forskning vid Karolinska institutet. Munhålan är full av bakterier och det är inte ovanligt att bakterier sprids därifrån eller från rotfyllda tänder till blodet t.ex. via sprickor i tandköttet. De allra flesta får inte sepsis av sina munhålebakterier, men hos dem som gör det upptäcks inte alltid orsaken. 

Största delen av huvud- och halsinfektionerna kommer från munhålan. Väl inne i blodet kan dessa infektioner sprida sig till luftvägar, hjärtat och flera organ. I värsta fall kan det leda till sepsis som innebär att kroppens olika organ stängs ner och slutligen kan kroppen sluta fungera med döden som följd. 

I sjukvården anses det svårt att upptäcka orsakerna till sepsis, men all vårdpersonal vet att har en person sepsis är det bråttom med rätt behandling annars kan patienten avlida. Antibiotika sätts alltid in, men ibland räcker inte det om blodet fortsätter att tillföras bakterier. 

I munhålan kan bakterier från t.ex. tandköttet eller rotfyllda tänder spridas till blodbanorna. Därför är det viktigt att minska riskerna för tandköttsinfektioner och karies, men om sepsis uppstår är det viktigt att läkaren undersöker munhålan och åtgärdar eventuella infektioner där.

Rotfyllda tänder innehåller alltid bakterier även om rotfyllningen är bra gjord. Rotfyllda tänder ska därför alltid extraheras vid sepsis. Även om det inte är den primära orsaken så finns där bakterier som kan påskynda det redan kritiska förloppet. Detsamma gäller tänder med djupa tandköttsfickor där mängder av bakterier finns samlade.

Skadliga bakterier som är aktiva vid sepsis och som återfinns i munhålan är bland annat Streptococcus viridans och Streptococcus faesialis och även Prevotellaarter kan finnas. 

Till forskningsartikel som beskriver sepsis, diagnostisering med mera. (2023) (engelska)
Till pressmeddelande från Karolinska institutet angående sepsis
Till forskningsartikel om behandling av sepsis med odontogent ursprung (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)