Bettskenor består oftast av metakrylatplaster, som är kända för att kunna framkalla allergier. Hur mycket sådana så kallade monomerer som finns kvar i bettskenan beror på hur den tillverkats och om man låtit den ligga i vatten under några dagar eller veckor för att bli av med restmonomererna. Biverkningsgruppen i Bergen rapporterar om en kvinna som fick allvarliga problem på tungan och i munnen av sin bettskena. Den visade sig innehålla höga halter metakrylater som frigjordes även flera veckor efter att den legat i vatten. 

Biverkningsgruppen i Bergen rapporterar om en kvinna som blev allergisk mot sin bettskena. Patienten fick en vecka efter att skenan tagits i bruk symtom från munhålan i form av sår på tungan, sår på tandköttet och sveda i munnen.

Kvinnan tog bort bettskenan, men först efter sju dagar förbättrades symtomen. Att det tog så lång tid innan symtomen försvann gjorde att hon misstänkte att det var något annat än bettskenan som orsakade besvären.

Hon satte in bettskenan igen och fick samma problem som tidigare. Biverkningsgruppen i Bergen analyserade bettskenan och fann att den läckte metylmetakrylat. Bettskenan fick ligga i vatten och till och med efter två veckor var det relativt mycket metylmetakrylat som läckte ut.

Vid allergitest visade det sig att kvinnan fick kraftiga reaktioner mot metylmetakrylat, men hon hade också reaktioner mot andra metakrylatplaster som kallas EGDMA och HEMA. Dessutom visade hon sig vara allergisk mot nickel.

Tandhälsoförbundets erfarenhet är att de som är nickelallergiska ofta också reagerar mot andra metaller och även kan reagera mot plaster. Tänk också på att om man har amalgamfyllningar kan bettskenan kontamineras med kvicksilver. 

Gällande bettskenor är det klokt att låta dessa ligga några veckor i vatten i rumstemperatur för att bli av med metakrylater och andra så kallade monomerer av plaster.

Till artikeln i norska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)