Tandläkare använder mängder av kemikalier, men har inte alltid tillräckliga kunskaper för att kunna förebygga biverkningar. Ett exempel utgör natriumhypoklorit som är antibakteriellt och kan döda vävnad och som används för att rengöra rotkanaler vid rotfyllningar. Nu redovisar norska forskare risker med hypoklorit inklusive en fallrapport där kvinnan lång tid efter ingreppet har fortsatt värk och andra obehag.

Tandhälsoförbundet förordar att tänder med infektioner tas bort istället för att rotfyllas. Detta främst på grund av att det alltid finns bakterier kvar i rotfyllda tänder som kan påverka immunförsvaret, vilket ofta leder till besvär antingen omedelbart eller längre fram i livet. Men även andra problem finns som ger tveksamhet till att rotfylla en tand. 

Natriumhypoklorit (NaClO) används ofta i tandvården för att ta bort bakterier. Förutom sina antibakteriella egenskaper kan natriumhypoklorit vara frätande och förändra fettsyror i vävnaderna. Lösningar som används i tandvården ska alltid vara buffrade, men både koncentration och pH (starkt basiskt) kan ändå variera i de lösningar som köps.

Fallrapporten visar mycket allvarliga biverkningar på en kvinna som fick alltför stark lösning vid rengöring av rotkanalerna. Det handlade om en framtand i överkäken (1 4). Tandläkaren spolade med obuffrad treprocentig natriumhypokloritlösning och EDTA-C. Nästan på en gång kom en svullnad upp mot ögat, vilken tilltog under kvällen och området blev blåtonat (se bilder i artikeln som vi länkar till nedan).

Nästa dag hade svullnaden spritt sig längs kinden mot underkäken och upp mot ögat. Fem dagar efter ingreppet var svullnaden nästan borta, men blåfärgningen fanns kvar. Ytterligare tio dagar senare fanns ingen svullnad kvar däremot var kinden missfärgad. Dessutom noterades minskad känsel i överläppen på höger sida. Nio månader senare fanns smärta kvar i området liksom minskad känsel. 

Forskarnas slutsats är att allvarliga biverkningar av natriumhypoklorit förekommer. Obuffrad lösning med höga koncentrationer (3-6 %) kan orsaka permanent vävnadsskada och även buffrad lösning kan variera i pH. De rekommenderar en koncentration på 1-2 procent och ett pH på mellan 9 och 9,5.

Stor försiktighet behövs av tandläkaren vid hantering av dessa lösningar och viktigt är att ha koll på både koncentration och pH. Skyddsglasögon är nödvändigt både på patient och tandläkare. Detta gäller alltså rengöring av rotkanalerna innan tanden rotfylls.

Av artikeln om stamceller framgår att man använder sig av en natriumhypokloritlösning på 1,5 procent eller lägre eftersom annars stamcellerna förstörs. Det handlar alltså om att väga för- och nackdelar och minska risken för skador. 

Till artikeln i Tandlegetidene 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)