Tandvårdsskadeförbundets vetenskapliga konferens om avgiftning av metaller har börjat.  Inledningsvis berättade förbundets ordförande att det länge funnits behov av en konferens som samlar forskare inom området.

I dag finns många som sysslar med avgiftning och flera olika metoder används. Tyvärr saknas oftast forskning som visar om metoderna är bra eller dåliga. Behovet av uppföljningar och forskningsmedel för detta är stort.

Förbundet är övertygat om att ingen annan hade haft motivation att genomföra en konferens inom detta område, vilket också bekräftades av flera deltagare. Förbundets egna och skickliga forskare Ulf Lindh är ordförande för konferensen och han sköter detta med van hand på ett utomordentligt sätt.

Medicinsk geologi var första ämne för dagen. Olle Silenius från Stockholm höll ett informativt och bra anförande och berättade bland annat om att det finns kopplingar mellan Diabetes typ 1 och låg zinkhalt i grundvattnet.

 Även annat togs upp som exempelvis höga självmordstal i områden med låg halt litium i mark och vatten och korrelation mellan förekomst av strontium i dricksvatten och ökad risk för osteoporos. Även José Centeno från USA tog upp medicinsk geologi, men med exemplet arsenik. Den som vill veta mer kan gå in här: www.medical geology.org

Ulf Lindh berättade under sitt anförande att det konstigt nog är så att kunskaperna om hur metaller påverkar kroppen är betydligt sämre än kunskaperna om påverkan av organiska ämnen.

Romarriket gick under delvis av att många förgiftades av bly. Ulf Lindh berättade att det snarare var blysalter som konserveringsmedel i vin som gav upphov till denna omfattande blyförgiftning.

Vidare tyckte Ulf Lindh att många inte förstår hur mycket som behöver hända i kroppen samtidigt. Tittar man på det för avgiftning viktiga ämnet glutation så måste dess funktioner fungera samtidigt som tiotusentals andra kemiska reaktioner också ska ske i kroppen.  

Anatoly Skalny från Ryssland berättade att gifthalterna gått ner på många ställen i Ryssland mellan 2000 och 2015. Han konstaterade att det är könsskillnader när det gäller mätning av kvicksilver och andra mineraler i hårtester. 

Skalny har många autistiska barn som patienter och ansåg att flera av dem har brist på zink och därför samlar på sig metaller. Tillskott av zink och avgiftning gör att hans autistiska patienter tillfrisknar inom några månader. Men han varnade för alltför snabb avgiftning då autistiska patienter är känsliga.

Michael Aschner från USA  berättade om cellernas transportmekanism.  Han visade på många mutationer eller genförändringar som kan leda till att transport av metaller in och ut ur membranerna ändras. Det i sin tur kan påverka olika jämnvikter.

Ett särskilt ämne som kom upp var mangan och att det är skillnad mellan mäns och kvinnors reaktioner.  Exempelvis kan Parkinsons sjukdom påverkas av sådana transportgener som muterat och Aschners forskargrupp hade hittat höga manganhalter hos personer med denna sjukdom.

MTHFR-genen togs upp av Suzanna Linehan som menade att 80 procent av befolkningen har problem med mutationer i den genen vilket leder till olika sjukdomar.  Hon berättade också att många kan leva länge med sådana gener men att de plötsligt kan aktiveras och då göra mycket skada.

Den första dagens konferens utföll till belåtenhet och fortsättningen blir säkert ännu bättre. Schemat och annan information finns på www.metdetox.org . Hela konferensen filmas och kommer så småningom att läggas ut på nätet som en ”summit”. Några dagar är det gratis att titta och därefter får man betala. Föreläsningsspråket är engelska.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)