Berlinkonferensen dag två blev också både spännande och intressant. Först ut var Boyd Haley som utvecklat ett avgiftningspiller för kvicksilver och därefter fortsatte Swaran Flora som berättade om en särskild avgiftningsmetod han tagit fram mot arsenik. Aluminium var sista temat för dagen då vi bland annat fick veta mer om avgiftning av aluminium med hjälp av kiselhaltigt vatten. 

Boyd Haley från USA började dagen med att berätta om hur en kelator fungerar och särskilt om NBMI (Irminix), som är det preparat han utvecklat. Han menar att det har ett helt nytt sätt att agera på, d.v.s. det tas upp fort i kroppen och tränger in i hjärnan och andra organ för att dra ut kvicksilver från dessa områden.

Problemet med DMSA och EDTA är att de inte är riktiga kelatorer och att de bara tar bort kvicksilver ur blodet och inte ur organen. Men ändå försvinner 30-40 procent av allt kvicksilver så lite nytta gör de, enligt Boyd Haley.

Med NBMI har han lyckats få Parkinsonpatienter att gå normalt och autistiska barn att tillfriskna. I försök med råttor som fick så mycket kvicksilver att de borde ha dött har han visat att när de behandlats med NBMI överlevde samtliga. Behandling med NBMI är alltså en mycket bra metod för att bli av med kvicksilver, men också vissa andra metaller. 

Därefter berättade Woody McGinnis, som också är från USA, om sin forskning gällande autistiska barn. Han fann bland annat att kvicksilver fanns i hjärnstammen hos barnen och att avgiftning kan vara till god hjälp. Också intressant i hans presentation var att autistiska barn har lågt blodflöde och att de även får problem med stämbanden och därför viskar. Flertalet förbättrades efter kelering. 

Stefan Podzimek från Tjeckien och Charles universitet berättade att i 40 % av de tandimplantat som misslyckades fann man överkänslighet mot metaller. Bland annat gjordes Melisatester.

Swaran Flora från Indien berättade om sina resultat med en ny kelator som speciellt tar bort arsenik från kroppen. Precis som NBMI har Swaran Flora lyckats göra sitt avgiftningspiller MiaDMSA litet och fettlösligt så att det lätt tränger in i hjärnan. Den nya kelatorn behövs i mindre mängder (1 gram/kg kroppsvikt) den binder hårt utan risk för återresorbtion. 

Från Storbritannien kom Chris Exler som forskar på aluminium. Han har bl. a. funnit höga halter aluminium i hjärnan på autistiska barn. Intressant är att han har funnit att aluminium kan avgiftas med kiselhaltigt vatten. 

Fredrik Berglund som representerade Tandvårdsskadeförbundet berättade om sina undersökningar av flickor som fått Gardasilvaccin och insjuknat. Vid provtagning har han funnit höga halter aluminium och i något fall av silver. Flera av deltagarna på konferensen tyckte detta var mycket intressant.

Då samtliga föreläsningar avslutats  hölls ett litet seminarium om avgiftning med örter och kosttillskott med Swaran Flora som ordförande. Där togs upp olika födoämnen och olika växter som kan fungera som kelatorer. Swaran Flora ansåg att vitamin B1 och C-vitamin var viktiga tillskott och att vitlök ofta var effektivt. Slutsatsen blev att mer forskning behövs inom området och att en internationell forskningsfond enbart för forskning om avgiftning och kelering behövs. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)