Forskare vid Lunds universitet har via enkätstudier undersökt hur tandläkare och annan vårdpersonal uppfattar begreppet beprövad erfarenhet. Studien visar tydligt att tandläkare och tandhygienister värderar beprövad erfarenhet högre än personal inom sjukvården. 

Intressant är att tandläkare i högre grad än läkare anser att den beprövade erfarenheten är viktigare och säkrare än vetenskapliga utvärderingar av olika metoder. 

Forskarna antyder att detta kan bero på att det inte finns så många systematiska studier inom tandvårdens område och att det därför är så att tandläkare i högre grad än läkare behöver förlita sig på beprövad erfarenhet. Inte mer än cirka 10 procent av behandlingsmetoderna inom tandvården är evidensbaserade.

Enligt studien känner sig tandläkare ganska säkra på vad begreppet beprövad erfarenhet betyder och ser positivt på att det används som ett kvalitetskrav i den rättsliga regleringen av tandvården. 

Begreppet beprövad erfarenhet har alltså stor betydelse för tandläkarna trots att det inte nämns i tandvårdslagen utan bara i patientsäkerhetslagen (som även gäller tandvården).

Tolkningen av begreppet beprövad erfarenhet görs av domstolar och jurister och inte av myndigheter eller professionen. Flertalet tandläkarna tror dock att myndigheterna avgör vad som är beprövad erfarenhet, enligt forskarrapporten. Möjligen kan det bero på att det statliga tandvårdsstödet använder begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet som ett kvalitetskrav för att stödet ska utbetalas.

Kanske kan tandläkarnas tro på beprövad erfarenhet vara en orsak till att det finns så få uppföljningar och kliniska studier inom tandvårdens område. Med kliniska uppföljningar av tandvårdens metoder hade mycket sett annorlunda ut i dagens tandvård.

Se mer i artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu