Behövs etableringskontroll för att få ut fler tandläkare utanför storstäderna? Mycket tyder på det då vissa områden har stor tandläkarbrist. Det finns också anledning att funder på hur ofta folk behöver gå till tandläkaren. Behöver man gå varje år, vartannat eller vart tredje år? Skulle högre löner göra att tandläkare etableras i glesare befolkade områden?

En sak är nog alla överens om och det är att tandläkare behövs och att folk bör besöka dem åtminstone varje eller vart tredje år för att kunna upptäcka kariesangrepp så tidigt att inga stora problem hinner uppstå. Tandläkare behövs både för att förebygga karies och för att laga eventuella uppkomna hål. De mest disciplinerade kanske klarar att laga tänderna med kosten, men långt ifrån alla. 

Utredningen om jämlik tandhälsa (När behoven får styra…SOU 2021:8) uppmärksammade  att samordning behövs i regionerna mellan folktandvården och privata tandläkare för att befolkningen ska få tillgång till tandläkare inom rimlig tid. Utredningen anser också att man behöver glesa ut besöken hos tandläkaren hos dem som nästan aldrig får kariesangrepp för att få mer tid för de som är i riskzonen. 

Tandhälsoförbundet (Tf) har fått mail från en person i Borlänge som rapporterar att han försökt få tid hos folktandvården, men där har man en väntetid på fem till sex år. Tidigast om fem år får han alltså möjlighet att komma dit. Om man sätter upp sig på väntelistan förstås. .

Folktandvården uppger att den långa väntetiden beror på att barn och personer med särskilda behov går före i kön. Det verkar som om akuta problem inte prioriteras och än mindre uppföljande undersökningar. 

Om man har ett litet hål är det inte rimligt att vänta i fem år på en undersökning. Vår sagesman kontrollerade med privata tandläkare om någon i Borlänge kunde förbarma sig över honom. Om han väntade ett halvår skulle han kunna komma fär undersökning. Det slutade med att han hittade en tandläkare i Ludvika som kunde undersöka honom på en gång.

Utredningen om jämlik tandhälsa har föreslagit att regionerna ska ha ansvar för samordning och samplanering av regionens tandläkarresurser. Detta för att åstadkomma en mer jämlik tandvård och tandvård efter behov. I bästa fall klarar regionerna en sådan samordning, men det finns också delar av regioner där det är omöjligt att hitta tandläkare inom rimligt tid.  

Kanske behövs en etableringskontroll av tandläkare? Det är förstås inte roligt med sådan reglering, men helt klar är att när resurserna koncentreras kring storstäderna så är det svårt att få tillräckligt täta tandläkarkontakter. Det hjälper inte att regionerna får i uppdrag att samordna folktandvården och den privata tandvården. Saknas tandläkare fungerar det inte. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)