Kraftiga och återkommande smärtor i käken och ansiktsnerven är mycket plågsamt och svårt att stå ut med. Orsaken kan vara infektioner från exempelvis rotfyllda tänder. Tyvärr brukar varken tandläkare eller läkare upptäcka något onormalt. Endast ett fåtal svenska tandläkare har kunskaper om käkbensinfektioner och kan behandla svåra smärttillstånd i käkar och ansikte. Tyvärr lever dessa tandläkare ofta med risk att mista sin legitimation. 

Nu har IVO tänkt gå vidare med ett sådant ärende till HSAN och föreslår i första hand att tandläkaren mister sin legitimation och i andra hand beslut om en prövotid. Blir beslutet verklighet kan vi vara säkra på att inga svenska tandläkare i fortsättningen varken vågar ta bort rotfyllda tänder eller skrapa rent i käkbenet. Den här patientgruppen får då fortsätta gå obehandlade med stora smärtor.

I Tyskland finns flera tandläkare som skrapar rent käkben, använder ozongas och gör A-PRF det vill säga gör ett membran av patientens eget blod. Membranet består av en blodfraktion av vita blodkroppar och fibrinogen. De vita blodkropparna känner igen bakterier från rotfyllning och bekämpar dem omedelbart om sådana finns kvar. 

Beklämmande är att IVO gjort tillsynsbesök hos tandläkaren, men då inte hittat något att anmärka på. Därefter fick en docent i Göteborg göra ett utlåtande över kopierade journaler. Hans utlåtande var fullt av felaktigheter, egna tolkningar utan förankring i journalerna. Trots felaktigheterna fortsätter IVO driva driva frågan och nu föreslås att HSAN tar bort legitimationen för denna läkare eller att tandläkaren får en prövotid. 

IVO har inte hört patienterna. Trots att myndigheten enligt verksförordningen, ska ta tillvara patienternas åsikter har inte patienterna hörts. Samtliga har dock till tandläkaren skickat brev med försäkran att deras hälsa förbättrats av tandläkarens ingrepp. Men IVO anser inte att detta är relevant information utan skriver i mail till Tf att "det räcker med att läsa patientjournalerna" för att uppfylla patientmedverkan. 

För att förbättra kunskaperna inom tandläkarkåren och hos myndigheterna så har Tandhälsoförbundet bjudit hit professor Jerry Bouquot, som är en av världens främsta käkbensforskare. Han kommer att hålla ett seminarium och föreläsning den 25 september nästa år. 

Se mer här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)