Hydroxi- eller hydroxylapatit är det ämne tändernas emalj och dentin består av. Tandkräm med hydroxiapatit har visat sig minska risken för karies minst lika mycket som tandkräm med fluorider. Några biverkningar har inte redovisats. Tandkräm med fluorider däremot kan orsaka biverkningar hos känsliga individer eller om man sväljer tandkräm, som till exempel många barn gör. 

Barn som får i sig för mycket fluorider från tandkräm eller fluorhaltigt dricksvatten kan få emaljskador. Allvarligt är också att fluorider kan påverka kroppens hormoner och ökad cancerrisk framför allt hos unga pojkar finns. Gällande hydroxiapatit har man hittills inte funnit några biverkningar och därför finns anledning att gå från fluorider i tandkräm till hydroxiapatit. Se mer frågesvar från SBU.

Alltmer forskning visar nu på fördelarna med hydroxiapatit i tandkräm jämfört med fluorider. Med 10 ppm hydroxiapatit i tandkräm minskade risken för rotkaries för att ta ett exempel. Hydroxiapatit i tandkräm har ytterligare en fördel då den hindrar bildning av biofilm på tänderna och detta utan att döda bakterierna. Istället klumpar bakterierna ihop sig och emaljens yta får en struktur som gör det svårt för bakterier och andra mikroorganismer att fästa där. Även ilningar i tänderna motverkas av tandkräm med hydroxiapatit.

Hydroxiapatit är alltså det ämnen tänderna består av och har därför bra förutsättningar att verka förebyggande. De flesta undersökningarna har använt tandkräm med 15 procent hydroxiapatit när de jämförts med fluoridtandkräm och man kan alltså köpa sådan tandkräm. Vissa tandkrämer kan innehålla 20 procent hydroxiapatit och man kan också köpa mineralet hydroxiapatit och med hjälpa av det göra sin egen tandkräm. 

Forskare som studerat hydroxiapatits effekter anser att sådan tandkräm ska förordas till barn. Anledningen är att barn är mer känsliga än vuxna för fluoridernas negativa effekter. Det är alltså säkrare och minst lika bra med tandkräm med hydroxiapatit.

Socialstyrelsen förordar tyvärr bara fluorider i kariesförebyggande syfte i sina riktlinjer för tandvården, vilket hos en del barn kan orsaka fluoros.  Då bildas fläckar på tänderna där emaljen försvagats. Anledningen till att barnen får i sig för mycket fluorider är främst att de svalt för mycket tandkräm vid tandborstningen. Även om barntandkräm innehåller mindre fluorider än vuxentandkräm så kan barnen lätt få i sig för mycket. En anledning är att tandkrämen är smaksatt och att barn uppfattar den som god. I vissa fall kan det också vara en kombination av att bo i ett område med höga fluoridhalter i dricksvatten och användning av tandkräm med fluorider. 

Reviewartikel om hydroxiapatit för kariesprevention och minskad risk för ilningar och biofilm på tänderna. (engelska)
Till artikel i Tf-bladet nr 1/23 om hydroxiapatit
Se mer om fluorider och risker i tandvården på IAOMT:s hemsida
Se mer om fluorider på Tf:s hemsida
Wikipedia om hydroxiapatit (engelska)
Forskningsrapport om minskning av rotkaries med tandkräm med hydroxiapatit (engelska)
Forskningsrapport om biofilm och hydroxiapatit (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)